Den teamorganiserede undervisning

Danskuddannelse til voksne udlændinge.

Den teamorganiserede undervisning muliggør en ny pædagogisk og faglig udvikling på skolerne, fordi teamsamarbejdet rummer et spændende og bredere potentiale, der rækker ud over, hvad den enkelte lærer kan udrette alene. Når flere går sammen om opgaven, er mulighederne for at tilgodese både den enkeltes og gruppens behov langt større; der åbnes for fleksibel tilrettelæggelse og bedre rammer for at skabe frugtbare samspil inden for teamets egne rammer og for samspillet med verden uden for skolen. På den måde skabes der bedre muligheder for hurtigere progression i dansktilegnelsen.

Temahæftet om den teamorganiserede undervisning skal støtte lærerne og ledelsen i den aktuelle udviklingsdiskussion på skolerne og i de enkelte team. Temahæftet henvender sig også til efteruddannelsesindsatsen over for ledere og lærere. I hæftet citeres lærere og ledere for deres vurdering af erfaringerne med den teamorganiserede undervisning.


Hent publikationen

Sidst opdateret 04.05.2016

Publikationsportlet

Udgivelsesår
2006
Forfatter
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
Udgiver
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
Emneord
  • Danskundervisning og prøver for udlændinge