Den gode praktik

Idéer til forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af sprogpraktik.

Denne publikation er resultatet af en erfaringsopsamling. Målgruppen for publikationen er alle, som arbejder med – eller skal til at arbejde med – sprogpraktik for voksne flygtninge og indvandrere, og som derfor kan have gavn og glæde af at læse om andres erfaringer.

Emnet for denne publikation er sprogpraktikforløb med et helt tydeligt sprogligt fokus. Intentionen er at give inspiration til at styrke det sproglige aspekt i praktikforløb og at gøre praktik til en integreret del af undervisningen. Publikationen behandler således ikke de mange interessante problemstillinger og løsningsforslag, der er knyttet til praktikforløb med et mere arbejdsmarkedsrettet og beskæftigelsesfremmende formål.

Den første del af erfaringsopsamlingen fandt sted gennem et udviklingsprojekt, hvor tre sprogcentre afprøvede forskellige modeller for sprogpraktikforløb. De involverede medarbejdere mødtes nogle gange for at videndele og udveksle erfaringer undervejs i projektet, og via fælles projektledelse blev der foretaget en løbende erfaringsopsamling.

Siden er der bygget yderligere erfaringsopsamling ovenpå. Sprogcentre, som har modtaget midler fra ministeriets pulje ”Sprogpraktik” i 2006 og 2007, er kontaktet og inviteret til at bidrage med erfaringer enten skriftligt eller via deltagelse i erfaringsudvekslingsmøder. Hertil kommer drøftelser i kursus- og projektsammenhænge med andre gode folk, som synes, at sprogpraktik er en vigtig og vægtig ting at beskæftige sig med.


Hent publikationen

Sidst opdateret 11.10.2019

Publikationsportlet

Udgivelsesår
2008
Forfatter
Tove Rasmussen, Videncenter for tosprogethed og interkulturalitet, UC2
Udgiver
Videncenter for tosprogethed og interkulturalitet, UC2, Professionshøjskolen UCC
Emneord
  • Danskundervisning og prøver for udlændinge