Forside » Publikationer » Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog: Læring, undervisning og evaluering

Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog: Læring, undervisning og evaluering

Den Fælles Europæiske Referenceramme for sprog: Læring, undervisning og evaluering er en dansk oversættelse af Europarådets publikation The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) fra 2001.

Publikationen er resultatet af et arbejde, der er foregået siden 1970'erne, med udvikling af en referenceramme, som udgør et grundlag for udarbejdelsen af retningslinjer for undervisningsplaner, læreplaner, prøver og lærebøger inden for sprogundervisning på tværs af de europæiske lande.

Referencerammen beskriver, hvad sprogbrugere skal kunne for at blive i stand til at kommunikere effektivt på et fremmed- eller andetsprog. Referencerammen beskriver desuden seks sprogfærdigheds-niveauer (A1 – C2), hvilket gør det muligt at evaluere på hvert læringstrin.

Referencerammen indeholder en beskrivelse af kriterier for sprogfærdighedsniveauer og anvendes ved vurdering og anerkendelse af sprogkvalifikationer på tværs af de europæiske lande. Det europæiske samarbejde om sprogtestning og prøver, Association of Language Testers in Europe (ALTE), relaterer eksempelvis sprogprøver til Referencerammen.


Hent publikationen

Sidst opdateret 20.04.2016

Publikationsportlet

Udgivelsesår
2008
Forfatter
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
Udgiver
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
Emneord
  • Danskundervisning og prøver for udlændinge