Forside » Publikationer » Demokrati og aktivt medborgerskab på sprogskoler

Demokrati og aktivt medborgerskab på sprogskoler

Didaktiske overvejelser og forslag til undervisningsforløb.

I samarbejde med Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration udbød Danmarks Pædagogiske Universitetsskole i 2010 og 2011 en række efteruddannelseskurser for sprogskolelærere med afsæt i ministeriets ønske om at styrke undervisningen i demokrati og medborgerskab i danskuddannelserne for voksne udlændinge.

Hvert kursus varede fire dage og bestod af to moduler: Et modul om medborgerskab i historisk-politisk og pædagogisk filosofisk perspektiv og et modul om etik, værdier og religion i medborgerskab. Formålet var, at kursisterne kritisk skulle tilegne sig viden og kompetencer om disse temaer. Litteraturen til kurset kan downloades på www.nyidanmark.dk/demokratikursus.

Ud over den teoretiske del af undervisningen skulle kurserne danne rammen om udviklingen af et nyt undervisningsmateriale til demokrati- og medborgerskabsundervisningen i danskuddannelserne 1, 2 og 3. Nærværende publikation indeholder et kapitel om didaktiske og metodiske overvejelser i forbindelse med demokrati- og medborgerskabsundervisning og de 28 forslag til undervisningsforløb, som kursisterne har udarbejdet i forbindelse med kurserne.


Hent publikationen

Sidst opdateret 20.04.2016

Publikationsportlet

Udgivelsesår
2011
Forfatter
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole
Udgiver
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole
Emneord
  • Danskundervisning og prøver for udlændinge