Delt modultest

Evaluering af et forsøg på Danskuddannelse 1.

Ved årsskiftet 2006/2007 iværksatte Integrationsministeriet et forsøg med delt modultestning på Danskuddannelse 1. I 2007 havde seks forsøgs-sprogcentre således mulighed for at adskille den mundtlige og den skriftlige modultestning på Danskuddannelse 1, så kursister med en såkaldt ”skæv sproglig profil” kunne testes på baggrund af deres faktiske forudsætningsniveau og ikke - som det normalt gøres - ud fra laveste kompetence.

Forsøget har haft til formål at undersøge, om et mere fleksibelt testsystem i højere grad kan tilgodese den meget forskelligartede kursistgruppes behov og dermed styrke den enkelte kursists muligheder for at gennemføre uddannelsen. Evalueringen af forsøget skal på baggrund af de indsamlede data og erfaringer vurdere, om det generelt vil være hensigtsmæssigt at adskille testning i skriftlige og mundtlige færdigheder.


Hent publikationen

Sidst opdateret 10.05.2016

Publikationsportlet

Udgivelsesår
2008
Forfatter
Videncenter for tosprogethed og interkulturalitet, UC2, ved Professionshøjskolen København
Udgiver
Videncenter for tosprogethed og interkulturalitet, UC2, ved Professionshøjskolen København
Emneord
  • Danskundervisning og prøver for udlændinge