At kunne give nogen en chance

Jobguide på et sprogcenter.

Denne publikation har som formål at bidrage til videndeling og erfaringsudveksling både mellem jobguides på forskellige sprogcentre og mellem den enkelte jobguide og hans eller hendes nærmeste interne og eksterne samarbejdspartnere. Den har også til formål at inspirere til videreudvikling af og nytænkning om sprogcentrenes beskæftigelsesrettede indsats. Derfor giver den ikke kun bud på mulige svar – den stiller også spørgsmål i ønsket om at stimulere på bedst mulig måde til mest mulig refleksion og eftertanke.


Hent publikationen

Sidst opdateret 13.04.2018

Publikationsportlet

Udgivelsesår
2008
Forfatter
Tove Rasmussen, Videncenter for tosprogethed og interkulturalitet, UC2
Udgiver
Videncenter for tosprogethed og interkulturalitet, UC2, Professionshøjskolen UCC
Emneord
  • Danskundervisning og prøver for udlændinge