At blive en del af en arbejdsplads

Om sprog og læring i praksis.

Nærværende rapport er afslutningen på et sprogligt forskningsprojekt omkring kommunikative krav og behov på danske arbejdspladser foretaget af forskere på Institut for Pædagogisk Antropologi på Danmarks Pædagogiske Universitet.

Vi ved, at indvandrere, flygtninge og efterkommeres beherskelse af dansk primært mundtligt, men også skriftligt spiller en vigtig rolle for deres beskæftigelsesmuligheder, men også at beherskelse af andre sprog - mundtligt såvel som skriftligt (eksempelvis engelsk, tysk, spansk og arabisk) kan have betydning. Der er imidlertid endnu ikke foretaget undersøgelser af, hvilke sproglige behov der knytter sig til varetagelsen af forskellige job på mindre danske arbejdspladser, samt hvordan disse matcher den givne danskundervisning. Rapporten er først og fremmest deskriptiv – en afdækning af de kommunikative situationer og relationer, og dermed også de muligheder for at praktisere og lære sprog, der forekommer i løbet af arbejdsdagen på forskellige typer af arbejdspladser.


Hent publikationen

Sidst opdateret 20.04.2016

Publikationsportlet

Udgivelsesår
2006
Forfatter
Marianne Søgaard Sørensen og Anne Holmen
Udgiver
Institut for Pædagogisk Antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet
Emneord
  • Danskundervisning og prøver for udlændinge