Forside » Publikationer » Analyse af danskuddannelse til voksne udlændinge mfl.

Analyse af danskuddannelse til voksne udlændinge mfl.

Undervisning i dansk må ikke stå i vejen for, at flygtninge og familiesammenførte udlændinge kommer i beskæftigelse og virksomhedsrettet indsats.

Regeringen, KL og arbejdsmarkedets parter har derfor i forbindelse med to- og trepartsaftalerne om arbejdsmarkedsintegration aftalt, at danskundervisningen skal moderniseres, og at der skal gennemføres en analyse af, hvordan undervisningen kan tilrettelægges fleksibelt omkring beskæftigelse og virksomhedsrettede indsatser og i højere grad have et beskæftigelsesrettet indhold. Denne analyse kommer med forslag til, hvordan dette i højere grad kan sikres, ligesom analysen viser, at danskundervisningen kan tilrettelægges mere effektivt.

En styregruppe med repræsentanter fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, Finansministeriet, Beskæftigelsesministeriet og KL har haft ansvar for analysens konkrete tilrettelæggelse og gennemførelse. Analysen er gennemført af Deloitte og er baseret på kvantitative og kvalitative data indhentet fra registre, spørgeskemaundersøgelser blandt kommuner og sprogcentre samt interviews med sprogcentre, kommuner og virksomheder.

Analysen er gennemført med fokus på

  1. danskundervisning på virksomhederne,
  2. en effektiv tilrettelæggelse med beskæftigelsesfokus samt
  3. effektiviseringspotentialer.

Analysen viser:

  • At virksomhederne ønsker indflydelse og vil gerne samarbejde om danskundervisningen, men undervisningen behøver ikke nødvendigvis foregå på arbejdspladsen
  • At færre lektioner vil øge fleksibiliteten og effektiviteten i undervisningen, uden at det ændrer undervisningens kvalitet
  • At en ændret tilrettelæggelse af danskundervisningen vil styrke det beskæftigelsesrettede fokus og spille bedre sammen med den virksomhedsrettede indsats
  • At der samlet kan realiseres et effektiviseringspotentiale i sektoren på knap 15-30 procent af de offentlige udgifter til danskuddannelse bl.a. ved øget konkurrenceudsættelse, tilpasning af den økonomiske styring af sektoren og omstrukturering af undervisningen

Hent publikationen

Sidst opdateret 18.11.2016

Publikationsportlet

Udgivelsesår
2016
Forfatter
Deloitte
Udgiver
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
Emneord
  • Danskundervisning og prøver for udlændinge
  • Integration