UIMs informationspligt

Her forklares UIMs retningslinjer vedr. vores informationspligt, jf. offentlighedslovens § 17.

Den nye offentlighedslovs §17 forpligter en forvaltningsmyndighed til på sin hjemmeside at give borgerne information om sin virksomhed samt til at fastsætte retningslinjer vedrørende denne pligt. Formålet er at gøre det lettere for offentligheden at orientere sig om relevante spørgsmål, der vedrører den pågældende myndighed, for at bidrage til øget åbenhed i forvaltningen og dermed understøtte lovens offentlighedsprincip.

Vores indhold på hjemmesiden uim.dk vil indeholde:

  • Information om ministeriets og styrelsernes ansvarsområder og opgaveportefølje: Overblik over regler og praksisser på de vigtigste områder, vejledning om korrekt fremgangsmåde og henvisning til evt. selvbetjeningsløsninger, henvisning til de relevante love og regler mv.
  • Information om UIMs organisatoriske forhold: Præsentation af UIMs organisation, ledelse mv.
  • Information om ny udvikling: Nye regler, fremgangsmåder, begivenheder, tendenser, statistiske data, organisatoriske ændringer mv.
  • Relevante publikationer: Analyser, redegørelser, rapporter, statistik, årsrapporter. Publikationerne kan være produceret af enten UIM selv eller af andre.

Se Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) på retsinformation.dk (nyt vindue)

Sidst opdateret 14.12.2016