Den midlertidige grænsekontrol forlænges

02-05-2016

Regeringen forlænger den midlertidige grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse med yderligere 30 dage indtil den 2. juni 2016.

Baggrunden for forlængelsen er, at de svenske regler om transportøransvar og identitetskontrol fortsat er i kraft. Herudover kommer der fortsat et ekstraordinært stort antal flygtninge og migranter til Europa, og antallet af asylansøgere i Europa er stadig historisk højt.

Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg siger:

Vi må konstatere, at der fortsat er et betydeligt pres på Europas grænser, og at migranter og flygtninge finder alternative ruter, når grænserne lukkes. Samtidig er der efter sigende et stort antal uregistrerede flygtninge og migranter i bl.a. Tyskland, som vil kunne søge mod Danmark. Når asylansøgere uden korrekte id-papirer ikke kan rejse videre til Sverige, er der stadig en alvorlig risiko for, at mange flygtninge og migranter vil kunne strande her i landet. En sådan ophobning vil kunne true den offentlige orden og indre sikkerhed i Danmark, og det må vi tage alvorligt. Det er derfor nødvendigt, at vi forlænger grænsekontrollen.

Fakta

Den midlertidige grænsekontrol blev indført den 4. januar 2016, kl. 12, og kontrollen er siden blevet forlænget seks gange.

Senest blev grænsekontrollen efter den 3. april forlænget med 30 dage i medfør af Schengengrænsekodeksens artikel 23 og 24, og det er efter samme bestemmelser, at den midlertidige grænsekontrol nu forlænges med yderligere 30 dage.

Grænsekontrollen bliver løbende vurderet, og stikprøvekontrollen vil kunne intensiveres efter behov. Regeringen har ikke taget stilling til, om den midlertidige grænsekontrol skal forlænges ud over de 30 dage, men Schengen-reglerne giver mulighed for at forlænge kontrollen yderligere, hvis der fortsat vurderes at være en alvorlig trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed.

Regeringen har orienteret Europa-Kommissionen og de øvrige Schengenmedlemsstater om, at den midlertidige grænsekontrol er blevet forlænget til 2. juni 2016.

Læs brevet til Kommissionen (pdf) (nyt vindue)

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationschef Mia Tang, tlf. 61 98 35 10, 

Presse- og kommunikationsrådgiver Pernille Rølle, tlf. 61 98 32 83, 

Presse- og kommunikationsrådgiver Sarah Andersen, tlf. 61 98 33 92,