Regeringen forlænger den midlertidige grænsekontrol

01-04-2016

Den danske regering har meddelt Europa-Kommissionen og de øvrige medlemsstater, at kontrollen ved den dansk-tyske grænse forlænges med yderligere 30 dage indtil den 3. maj 2016.

Der er stadig historisk mange flygtninge og migranter i Europa, og der er fortsat et stort pres på de ydre grænser. På den baggrund og i lyset af den fortsatte svenske grænsekontrol og id-kontrol vurderer regeringen, at der stadig er en alvorlig risiko for, at et meget stort antal illegale udlændinge strander i Danmark, når de ikke kan rejse ind i Sverige uden de fornødne id-papirer.

Derfor forlænger regeringen den midlertidige grænsekontrol indtil den 3. maj 2016.

Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg siger:

”Presset på Europas ydre grænser er stadig stort, og flygtninge- og migrantstrømmene risikerer at stige markant, når vejret bliver bedre. Samtidig opholder der sig i øjeblikket en stor gruppe uregistrerede asylansøgere i bl.a. Tyskland, som muligvis vil søge videre mod Danmark og vores nordiske nabolande. Så længe asylansøgere uden korrekte id-papirer ikke kan rejse videre til Sverige, er der stadig en alvorlig risiko for, at mange flygtninge og migranter strander her i landet. Derfor er det nødvendigt at forlænge grænsekontrollen, så vi sikrer, at store grupper af flygtninge og migranter ikke ophobes her i Danmark.”

Den midlertidige grænsekontrol blev indført den 4. januar kl. 12, og kontrollen er siden blevet forlænget fem gange.

Senest blev grænsekontrollen efter den 4. marts forlænget med 30 dage i medfør af Schengengrænsekodeksens artikel 23 og 24, og det er efter samme bestemmelser, at den midlertidige grænsekontrol nu forlænges med yderligere 30 dage.

Grænsekontrollen bliver løbende vurderet, og stikprøvekontrollen vil kunne intensiveres efter behov. Regeringen har ikke taget stilling til, om den midlertidige grænsekontrol skal forlænges ud over de 30 dage, men Schengen-reglerne giver mulighed for at forlænge kontrollen yderligere, hvis der fortsat vurderes at være en alvorlig trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed.

Den danske regering har i dag orienteret sine nabolande samt Europa-Kommissionen om forlængelsen af grænsekontrollen.

Se brev til EU-kommissionen (pdf) (nyt vindue)

Fakta

Det følger af Schengengrænsekodeksens artikel 23, stk. 1, at hvis der foreligger en alvorlig trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed, kan en medlemsstat undtagelsesvis genindføre grænsekontrol ved alle eller ved enkelte dele af sine indre grænser i et begrænset tidsrum på højst 30 dage, eller i det tidsrum, hvor den alvorlige trussel forventes at bestå, hvis dette tidsrum overstiger 30 dage. Omfanget og varigheden af den midlertidige genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser må ikke overstige det, som er strengt nødvendigt for at imødegå den alvorlige trussel.

En risiko for betydelig ophobning af personer uden lovligt ophold i hovedstadsområdet kan således danne grundlag for en midlertidig indførelse af grænsekontrol i Danmark.

Grænsekontrol efter artikel 23 kan forlænges op til seks måneder.

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationsrådgiver Sarah Andersen, tlf. 61 98 33 92,
Presse- og kommunikationsrådgiver Pernille Rølle, tlf. 61 98 32 83,