Forside » Nyheder » Udbud af tolkeydelser i Udlændinge- og Integrationsministeriet er nu igangsat

Udbud af tolkeydelser i Udlændinge- og Integrationsministeriet er nu igangsat

Udlændingestyrelsen har netop udsendt en såkaldt forhåndsmeddelelse, som skal varsle markedet om indholdet og rammerne for udbud af tolkeydelser på Udlændinge- og Integrationsministeriets område.

Forhåndsmeddelelsen om udbuddet af tolkeydelser er offentliggjort fredag den 9. juli 2021 som en bekendtgørelse i TED (Tenders Electronic Daily).

Udbuddet af tolkeydelser vil vedrøre mundtlig tolkning i hele Danmark for så vidt angår de mest anvendte tolkesprog på Udlændinge- og Integrationsministeriets område. Udbuddet indebærer en rammeaftale til en forventet værdi af 9-13 mio. kr. årligt, og forventes at omfatte mundtlig tolkning, herunder fremmøde, video-, og telefontolkning, på følgende sprog: arabisk, kumanji og farsi.

Udlændingestyrelsen vil gennemføre udbuddet som udbud med forhandling med flere faser, herunder prækvalifikation samt indledende og endeligt tilbud. Dette vil give styrelsen mulighed for at undersøge, hvilke løsninger der bedst kan opfylde hele ministerområdets konkrete behov.

Udlændingestyrelsen forventer på vegne af hele ministerområdet at indgå kontrakt med to leverandører. Tildelingen af kontrakt vil ske ved en såkaldt kaskademodel, hvor der vil være en primær og en sekundær leverandør. På den måde vil tolkebestillingen blive foretaget ved den primære leverandør, og hvis der er udfordringer med leverancer, vil bestillingen gå til den sekundære leverandør. Med denne model er der størst mulig sikkerhed for, at de rette tolke er til stede efter behov.

Fakta

  • Udlændinge- og Integrationsministeriet har sat Udlændingestyrelsen i spidsen for tilrettelæggelse af et udbud af tolkeydelser på ministerområdet. Tolkeudbuddet er relevant for følgende myndigheder: Udlændingestyrelsen og Hjemrejsestyrelsen inkl. Flygtningenævnet og Udlændingenævnet.
  • Udlændingestyrelsen har indgået en aftale med Rådgivningsenheden (Statens Indkøb) om at bistå med gennemførelsen af udbuddet.
  • Forhåndsmeddelelsen om udbuddet er offentliggjort i TED (Tenders Electronic Daily) og findes her.
  • TED er onlineudgaven af "tillægget til EU-Tidende" om offentlige kontrakter i EU.
  • Annonceringen af markedsdialogen i december 2020 kan ses på udbud.dk.
  • Udlændingestyrelsen forventer på nuværende tidspunkt at offentliggøre udbuddet i oktober 2021. Derefter vil der være afsat tid til forhandling fra december 2021 til februar 2022 med henblik på indgåelse af kontrakt i marts 2022 med en efterfølgende implementeringsperiode frem mod sommeren 2022. Tidsplanen er dog tentativ.


Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan fås hos Udlændingestyrelsens presseteam på tlf. 70 20 20 72 eller [email protected].

Oprettelsesdato 09.07.2021
Abonnér på nyt fra UIM

Ved at tilmelde dig som abonnent på nyt fra UIM giver du samtykke til, at Udlændinge- og Integrationsministeriet indsamler og behandler de oplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne udsende nyheder til dig. Du accepterer samtidig, at behandlingen sker som beskrevet her på siden:

Læs om ministeriets behandling af personoplysninger i forbindelse med abonnementer

Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at afmelde dit abonnement i den nyhedsmail, du modtager fra os.

Tilmeld dig som abonnent

Nyhedsbrev

Styrelsen for International Rekruttering og Integration udgiver et nyhedsbrev om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Læs om Æresrelateret Viden