Integrationsnyt januar 2020

I nedenstående kan du læse nyheder fra integrationsområdet udgivet af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

SIRI's nyhedsbrev januar 2020

Godt nytår! 

Jeg ser frem til et godt samarbejde i 2020. I dette nyhedsbrev får I bl.a. viden om indsatser i forhold til børn og familier. Vi præsenterer en evaluering af SIRI’s traumeindsats og resultaterne om brug af metoden ”De Utrolige År” i forhold til udsatte familier med anden etnisk baggrund.

Derudover er igu’en i fokus. Den 26. februar er der temadag i Aarhus om, hvordan igu’en kan bruges inden for social- og sundhedsområdet.

Læs meget mere i nedenstående - god læselyst!

Med venlig hilsen
Kasper Højvang Kyed
Direktør, Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI)

Forældrekompetencerne hos udsatte minoritetsetniske forældre er blevet styrket med DUÅ- programmet

Forbedret relationen mellem børn og forældre, øget trivsel og styrket bevidsthed om forældreroller og -ansvar er nogle af de resultater, som er opnået ved at bruge forældreprogrammet De Utrolige År® (DUÅ) til udsatte etniske minoritetsfamilier. 

Styrelsen for International Rekruttering og Integration har i samarbejde med Holstebro, Mariagerfjord, Høje Taastrup og Ishøj kommuner netop afsluttet et projekt, hvor udsatte etniske minoritetsfamilier med børn i alderen 3 - 8 år har gennemført forældreprogrammet - De Utrolige År.

Læs mere om indsatsen


Ny evaluering af projekt målrettet flygtningefamilier med traumer

En stor del af de flygtninge, der kommer til eller lever i Danmark, har traumer med i bagagen. Det kan have store konsekvenser for både den enkelte flygtning og for hele familiens trivsel, og kan stå i vejen for en succesfuld integration, hvis de pågældende ikke hjælpes på den rigtige måde. Derfor igangsatte SIRI i 2015 et projekt, der havde til formål at styrke den kommunale indsats på området.

En evaluering af projektet viser blandt andet, at for de 33 voksne flygtninge, som har fuldført et behandlingsforløb, er der for halvdelen af deltagerne sket en betydelig reduktion af deres traumesymptomer. Der er tilmed sket en forbedring i deres nære relationer bl.a. til gavn for deres børn. Generelt har kommunerne, der deltog i projektet, skabt gode resultater gennem etableringen af en tværfaglig samarbejds-model, der har sikret en mere sammenhængende og helhedsorienteret indsats.

Læs hele evalueringen


Få inspiration til bedre integration og trivsel hos børn og unge indvandrere

Det går generelt fremad med integrationen af børn og unge af indvandrere - eksempelvis er der nu langt flere piger, der tager en ungdomsuddannelse end tidligere. Men der er fortsat områder, hvor indvandrere og efterkommere halter et godt stykke efter personer med dansk oprindelse.

En del undersøgelser viser, at børn og unge indvandrere allerede ved skolestart er markant længere bagud end deres jævnaldrende, når det kommer til sproglige evner, og de når ikke at indhente det i løbet af skoletiden.

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE)  har udarbejdet et inspirationskatalog med 15 konkrete eksempler på lovende integrationsindsatser for målgruppen.

Find kataloget


Temadag om anvendelse af igu’en inden for social- og sundhedsområdet

Markant flere flygtninge og indvandrere har fået fodfæste på arbejdsmarkedet de seneste år. Men der er stadig en arbejds-kraftreserve, som med en målrettet indsats via integrations-grunduddannelsen (igu), kan bidrage til at dække nogle af de rekrutteringsudfordringer, der opleves på arbejdsmarkedet.

Derfor inviterer SIRI og STAR til temadag onsdag d. 26. februar 2020 om, hvordan du kan anvende igu’en i rekrutteringsindsatsen og skabe en platform for engagerede integrationsborgere og familiesammenførte, der ønsker en fremtid og karriere inden for social- og sundhedsområdet.

Tilmeld dig her


Styrket informationsindsats om repatriering

Flere kommuner får nu mulighed for at styrke informationsindsatsen om repatrieringsordningen, så den enkelte borger kan træffe beslutning om en eventuel repatriering på et oplyst grundlag.

Der er afsat i alt 7 mio. kr. i ansøgningspuljen. 

Se hvilke kommuner der har fået støtte.


SIRI går i dialog med sprogcenterlederne igennem Dansk-Forum

I oktober 2019 har SIRI holdt fire dialogmøder med sprogcenterledere i hele landet. Her er der blevet diskuteret kommunalt tilsyn og tiltag i forhold til at fremme flygtninge- og indvandrerkvinders beskæftigelse og sproglæring. Samtidig har SIRI fået værdifuldt input om, hvad der optager fagfolkene på disse områder rundt i landet. 

Læs opsamling på dialogmøderne.


Deltag i SIRIs Kommunale Ledernetværk om integration

Formålet med SIRIs ledernetværk om integration er at understøtte kommunernes arbejde med integration og styrke vidensdeling og samarbejde på tværs af kommunerne. 

Til den næste møderunde i marts 2020 planlægger SIRI at sætte fokus på integrationsfaglighed og organisering af indsatsen. Følgende møder er planlagt:

•    Den 12. marts i Næstved (region Sjælland)
•    Den 17. marts i Favrskov (region Nord og Midt)
•    Den 23. marts i Kolding (region syd)
•    Den 24. marts Frederikssund (region Hovedstaden) 

Læs opsamling mv. fra sidste møderunde.

Sidst opdateret 16.09.2020
Abonnér på nyt fra UIM

Ved at tilmelde dig som abonnent på nyt fra UIM giver du samtykke til, at Udlændinge- og Integrationsministeriet indsamler og behandler de oplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne udsende nyheder til dig. Du accepterer samtidig, at behandlingen sker som beskrevet her på siden:

Læs om ministeriets behandling af personoplysninger i forbindelse med abonnementer

Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at afmelde dit abonnement i den nyhedsmail, du modtager fra os.

Tilmeld dig som abonnent

Nyhedsbrev

Styrelsen for International Rekruttering og Integration udgiver et nyhedsbrev om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Læs om Æresrelateret Viden