Integrationsnyt november 2020

I nedenstående kan du læse nyheder fra integrationsområdet udgivet af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

I denne udgave af Integrationsnyt præsenterer SIRI en omfattende research på al den viden der findes om at få kvinder med flygtningebaggrund i beskæftigelse. Her konkluderes bl.a. at et helhedsorienteret tilgang er alt afgørende, da kvinderne ofte står overfor en bred palette af barrierer, som skal overvindes, før de er arbejdsparate. Derudover kan du læse om evalueringen af danskuddannelsesreformen indført i 2017, ikke mindst er der en vigtig vidensopsamling om unge og fritidsjob, som viser, at det kan have stor betydning for de unges fremtid at have et fritidsjob. Du får også mulighed for at hilse på vores nye chefer på integrationsområdet i SIRI.

Og der er meget mere i nedenstående - god læselyst!

Med venlig hilsen
Kasper Højvang Kyed
Direktør, Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI)


Aktuelt bedste viden om at få kvinderne i beskæftigelse

I denne videnspakke har man indsamlet den aktuelt bedste viden fra hele Norden om hvilke barrierer og udfordringer, som skal overvindes, hvis det skal lykkes at få flere flygtninge- og indvan­drerkvinder i beskæftigelse.

Vidensindsamlingen viser, at flygtninge- og indvandrerkvinder i højere grad end mænd står over for et samspil af udfordringer, hvor fx familie- og sundhedsmæssige aspekter spiller ind, hvorfor en helhedsorienteret tilgang er vigtig i integrationsindsatsen, hvis det skal lykkes kommunerne at få flere kvinder i beskæf­tigelse.


Eftersyn af repatrieringsordningen
Udlændinge- og Integrationsministeriet har gennemført et eftersyn af repatrieringsordningen. Ordningen giver støtte til visse udlændinge i Danmark, der frivilligt rejser hjem. Eftersynet viser blandt andet, at antallet af udlændinge, som gør brug af repatrieringsordningen er steget fra 111 repatrierede i 2011 til 502 repatrierede i 2019. Eftersynet viser derudover, at kommunernes indsats og viden på repatrieringsområdet er styrket, men også at der er udfordringer med ordningen. Blandt andet efterlyser kommunerne større fleksibilitet i den vejledning, de skal give til personer, som er omfattet af ordningen.Evaluering af danskuddannelsesreformen 
I juli 2017 trådte en reform af loven om danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i kraft - ”Mere virksomhedsrettet danskuddannelse til voksne udlændinge”. Formålet med reformen var at gøre danskundervisningen mere beskæftigelsesrettet og fleksibel, samtidig med at uddannelsesområdet som helhed skulle effektiviseres. En evaluering udført af Rambøll viser, at flere af målene er nået i mere eller mindre grad, men samtidig at reformen har ført til en række af utilsigtede effekter, som dårligere kvalitet af undervisningen, lavere karaktergennemsnit samt større frafald for kursisterne.


En kortlægning af viden om fritidsjob
En kortlægning af viden om fritidsjobindsatser viser, at det har stor betydning for unges vej i livet. Unge, der har haft et fritidsjob, klarer sig bedre i forhold til skolegang, uddannelse og beskæftigelse senere i livet, end unge der ikke har haft et fritidsjob. Effekterne er særligt store for unge, hvis forældre har en lav tilknytning til arbejdsmarkedet.


Sundhed og helbredsforståelse - en guide til sagsbehandleren
I dialogen med kommunerne omkring den beskæftigelsesrettede integrationsindsats har SIRI erfaret, at flere kommuner oplever udfordringer, der er forbundet med sundheds- og helbredsforståelsen blandt flygtninge og indvandrere fra ikke-vestlige lande. Derfor er der udarbejdet et vidensnotat med tilhørende inspirationsark, som et giver overblik over den eksisterende viden om, hvordan man som sagsbehandler ude i kommunen tackler udfordringer med helbredet hos nyankomne borgere, og samtidig bringer borgeren tættere på arbejdsmarkedet ved at skabe en fælles helbredsforståelse parterne imellem.

Få alt den nye viden om æresrelateret viden direkte i din indboks
Æresrelateret viden er et nyhedsbrev for dig, som i hverdagen kommer i kontakt med borgere, der er udsat for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Som abonnent vil du modtage nyhedsbrevet ca. én gang i kvartalet, hvor du kan holde dig orienteret om ny viden og lovgivning, der kan understøtte dit arbejde samt give dig inspiration og indblik i, hvordan andre kommuner arbejder med at forebygge og håndtere æresrelaterede sager. tilmed dig via nedenstående link.

Webinarer om forebyggelse af ekstremisme 
Kursuskataloget for vinteren 2020 består af to webinarer, som begge har fokus på at understøtte praksis i deres arbejde med forebyggelse af ekstremisme. Det ene er målrettet praktikere og går ud på at styrke deres arbejde med at forebygge rekruttering til ekstremistiske miljøer i udsatte boligområder. Det andet webinar er derfor målrettet myndighedssagsbehandlere for at understøtte deres arbejde med at tilbyde borgere de gode indsatser.

Hvis du har spørgsmål, så kontakt gerne Aya Mortag Freund på [email protected]


Nye chefer på integrationsområdet i SIRI
Der er kommet nye chefer til på integrationsområdet i SIRI. Moya-Louise Lindsay-Poulsen er den nye chef for Center for Forebyggelse af Ekstremisme og Kontor for Forebyggelse og Medborgerskab, hvor Katrina Gillman og Camilla Kronborg er ansat som souschefer. I kontoret for for Dansk og Beskæftigelse har Karen-Lise Karman overtaget chefposten, hvor Nina Svanborg stadig er souschef.


Sidst opdateret 02.11.2020
Abonnér på nyt fra UIM

Ved at tilmelde dig som abonnent på nyt fra UIM giver du samtykke til, at Udlændinge- og Integrationsministeriet indsamler og behandler de oplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne udsende nyheder til dig. Du accepterer samtidig, at behandlingen sker som beskrevet her på siden:

Læs om ministeriets behandling af personoplysninger i forbindelse med abonnementer

Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at afmelde dit abonnement i den nyhedsmail, du modtager fra os.

Tilmeld dig som abonnent

Nyhedsbrev

Styrelsen for International Rekruttering og Integration udgiver et nyhedsbrev om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Læs om Æresrelateret Viden