Nationale korps af sikkerhedskonsulenter

Halvdelen af landets kommuner har nu benyttet sig af det nationale korps af sikkerhedskonsulenter

Det kan være vanskeligt for den enkelte kommune eller sagsbehandler opbygge erfaringer og specialviden, der gør dem i stand til at vurdere risiko i sager om æresrelaterede konflikter og vide, hvad der skal til for at skabe og opretholde den nødvendige sikkerhed omkring borgerne. I nogle situationer har de berørte borgere desuden vanskeligt ved at bedømme eget risikoniveau og bringer sig selv i fare på grund af angst eller savn af familien.

I foråret 2018 blev der derfor etableret et korps af sikkerhedskonsulenter, der siden har rådgivet, foretaget risikovurderinger og koordineret mellem myndigheder i sager om æresrelaterede konflikter. Sikkerhedskonsulenterne har fra starten været forankret i København, Aarhus og Odense Kommuner. I april 2019 blev korpset udvidet med en konsulent i Aalborg, der dækker Region Nordjylland. Dermed er ordningen nu landsdækkende. 

Sikkerhedskonsulenterne registrerer alle henvendelser, de får. Fra april 2018 til august 2019 har sikkerhedskonsulenterne registreret 333 i alt sager, og halvdelen af landets kommuner har benyttet sig af ordningen.

Det er typisk en fagprofessionel, der er den første, som tager kontakt til sikkerhedskonsulenterne i en sag, det kan fx være en sagsbehandler, en lærer eller pædagogisk personale, der er bekymret for en borger. I nogle tilfælde er det borgeren selv, der henvender sig til sikkerhedskonsulenten, og i mere end 1/3 af sagerne giver sikkerhedskonsulenten rådgivning direkte til borgeren i løbet af sagen.

Den hyppigste årsag til henvendelsen er sociale restriktioner, mens reel fysisk vold er den årsag, der optræder næst hyppigst. Andre årsager kan være, at borgeren er udsat for pres, psykisk vold, mens også sager om ufrivilligt udlandsophold eller tvangsægteskab lander på sikkerhedskonsulenternes bord, men det forekommer dog ikke lige så hyppigt.

Endelig kan vi se, at mens de fleste af sagerne vedrører borgere mellem 15 og 30 år, er der 23 % af sagerne, hvor borgeren er over 30 år.

Diagram til integrationsnyt

Læs mere her

Sidst opdateret 17.10.2019
Abonnér på nyt fra UIM

Ved at tilmelde dig som abonnent på nyt fra UIM giver du samtykke til, at Udlændinge- og Integrationsministeriet indsamler og behandler de oplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne udsende nyheder til dig. Du accepterer samtidig, at behandlingen sker som beskrevet her på siden:

Læs om ministeriets behandling af personoplysninger i forbindelse med abonnementer

Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at afmelde dit abonnement i den nyhedsmail, du modtager fra os.

Tilmeld dig som abonnent

Nyhedsbrev

Styrelsen for International Rekruttering og Integration udgiver et nyhedsbrev om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Læs om Æresrelateret Viden