Integrationstræf 2019

Mere end 400 medarbejdere fra integrationsområdet i kommunerne var samlet i Odense den 10. sep. til årets integrationstræf, der afholdes hvert år i samarbejde med KL.

Det årlige ”landsmøde” for fagfolk, organisationer og politikere på integrationsområdet havde denne gang det overordnede tema ”Fremtidens integrationsindsats”. Thomas Kastrup-Larsen, formand for KL’s arbejdsmarkeds- og borgerserviceudvalg, indledte dagen med at konstatere, at det overordnet går fremad med integrationen. Han pointerede, at tiden nu er moden til at udbrede nogle af de virksomme metoder for nyankomne til de flygtninge, der har været i Danmark i længere tid.

I dagens første programpunkt blev der stillet skarpt på mål og motivation i fremtidens integrationsindsats i en paneldebat med udlændinge- og integrationsordfører Rasmus Stoklund, Socialdemokratiet, adm. direktør i ISS Danmark, Flemming Bendt, formand for Dansk Socialrådgiverforening Mads Blistrup og Thomas Kastrup-Larsen. Paneldeltagerne vendte bl.a. spørgsmålet om, hvordan den nye betoning af midlertidighed påvirker integrationsarbejdet og diskuterede betydningen af uddannelse og opkvalificering for en vellykket integrationsindsats.

Fagfolk fra Aalborg Kommune og Esbjerg Kommune indviede derefter deltagerne i deres erfaringer med at beholde indsatsen for borgere, der går fra integrationsprogrammet til at være omfattet af Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB), hos de integrationsfaglige teams, hvilket har vist positive effekter for indsatsen i de to kommuner.

Integrationstræf fik også indblik forskellig forskningsbaseret viden. Forskningschef Charlotte Liebak Hansen fra Væksthusets Forskningscenter fremhævede, at hvor ikke-vestlige kontanthjælpsmodtagere på nogle punkter er mere ressourcestærke end en typisk dansker i samme situation, fx er ikke-vestlige aktivitetsparate kvinder på kontanthjælp mere jobsøgende end tilsvarende danske kvinder.

Lektor Emeritus Michael Svendsen Petersen, Roskilde Universitet, gav et indblik i sin forskning, der bl.a. viser, at motivationen til at lære dansk er markant højere, når undervisningen fokuserer meget målrettet på det dagligdags fagsprog, som i højere grad kan gøre modtagerne af undervisningen parate til en jobansættelse.

Siden kom sociolog og forfatter Aydin Soei ind på udfordringer for den gensidige tillid i samfundet, der blandt unge i mænd i udsatte boligområder suppleres af en fortælling om ”modborgerskab”, mens sociolog Eva Steensig fremhævede potentialet for integrationsarbejdet i den aktuelt voksende interesse for at møde og forstå, dem man ikke kender, selvom man i øjeblikket også ser tendens til polarisering og faldende tolerance i samfundet.

Dagen rummede også en live-version af radioprogrammet ”Rushys Roulette”, der foretog nogle punktnedslag i integrationsdebatten med samtaler med bl.a. en gymnasieelev, der oprindeligt var kommet til Danmark som uledsaget mindreårig flygtning, en bydelsmor og en repræsentant for ”Baba”, et projekt, der særlig støtter etniske minoritetsfædres involvering i deres børns liv.

Da dagen gik på hæld, fik Integrationstræf også besøg af udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye. Han konstaterede, at det generelt går godt med integrationen og pointerede, at den risiko, der tegner sig for, at ”solidariteten mellem Ahmed og Oda”, som han kaldte det, går tabt, kan imødegås, hvis fagfolk fortsat samarbejder fokuseret og med den konstruktive indstilling, der har skabt hidtidige succeser i integrationsarbejdet.

Sidst opdateret 16.09.2020
Abonnér på nyt fra UIM

Ved at tilmelde dig som abonnent på nyt fra UIM giver du samtykke til, at Udlændinge- og Integrationsministeriet indsamler og behandler de oplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne udsende nyheder til dig. Du accepterer samtidig, at behandlingen sker som beskrevet her på siden:

Læs om ministeriets behandling af personoplysninger i forbindelse med abonnementer

Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at afmelde dit abonnement i den nyhedsmail, du modtager fra os.

Tilmeld dig som abonnent

Nyhedsbrev

Styrelsen for International Rekruttering og Integration udgiver et nyhedsbrev om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Læs om Æresrelateret Viden