Forside » Nyheder » Nyhedsbrev: Æresrelateret viden » Æresrelateret viden, nr. 8, 7. maj 2019 » Rapport: Hvad påvirker indsatser, der skal forebygge æresrelaterede konflikter og ekstremisme?

Rapport: Hvad påvirker indsatser, der skal forebygge æresrelaterede konflikter og ekstremisme?

Det er vigtigt at have øje for, hvem målgruppen spejler sig i, når man udvikler og tilrettelægger indsatser, der skal forebygge æresrelaterede konflikter og ekstremisme. Det kan for eksempel være en borgers familie, venner eller andre centrale aktører i netværket. Det er særligt vigtigt, når det drejer sig om små kortvarige indsatser, hvor borgeren vender tilbage til en uforandret kontekst efter endt projektforløb.

Sådan lyder en af pointerne i litteraturstudiet ”Følgeforskning af holdningsbearbejdende indsatser - indledende litteraturstudie og ramme for følgeforskningsprojektet”, som VIVE har foretaget for Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Derudover fremhæver studiet også målgruppens individuelle biografiske forløb, som noget man med fordel kan være opmærksom på, når man tilrettelægger indsatser. Et biografisk forløb inkluderer blandt andet den enkeltes livsforløb, erfaringer, uddannelse og sygehistorik, som kan være med til at definere det stadie i livet, som personen befinder sig i.

Rapporten kigger nærmere på litteratur om indsatser i ind- og udland. Det drejer sig dels om indsatser, der retter sig direkte imod at forebygge henholdsvist æresrelaterede konflikter og ekstremisme. Dels om indsatser, der har adresseret beslægtede emner – for eksempel indsatser der prøver at påvirke, hvordan folk opdrager deres børn eller forholder sig til emner som køn og ligestilling.

Hent delrapporten her

Baggrund

Siden efteråret 2017 og til udgangen af 2020 følger VIVE tre forskellige indsatser. Det drejer sig om to indsatser, som skal forebygge æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, og om en indsats, som skal forebygge ekstremisme. Formålet med det samlede følgeforskningsprojekt er at blive klogere på, hvordan sådanne indsatser fungerer i praksis, og hvordan de kan tilrettelægges bedst muligt.

Denne første delrapport ”Følgeforskning af holdningsbearbejdende indsatser - indledende litteraturstudie og ramme for følgeforskningsprojektet” indeholder således et indledende litteraturstudie og udstikker en ramme for følgeforskningsprojektet. Det samlede følgeforskningsprojekt afsluttes med udgangen af 2020.

Delrapporten bygger på en systematisk gennemgang af international litteratur, teori og begrebsdefinitioner inden for de to felter.

Sidst opdateret 07.05.2019
Abonnér på Æresrelateret viden

Ved at tilmelde dig som abonnent på nyhedsbrevet Æresrelateret viden giver du samtykke til, at Udlændinge- og Integrationsministeriet indsamler og behandler de oplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne udsende nyheder til dig. Du accepterer samtidig, at behandlingen sker som beskrevet her på siden:

Læs om ministeriets behandling af personoplysninger i forbindelse med abonnementer

Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at afmelde dit abonnement i den nyhedsmail, du modtager fra os.

Tilmeld dig som abonnent