Æresrelateret viden, nr. 8, 7. maj 2019

Inspirationskatalog skal hjælpe kommuner med at håndtere sager

Sager om æresrelaterede konflikter er ofte komplekse og svære for kommunerne at håndtere. Mange kommuner efterlyser viden om, hvordan de skal agere på forskellige stadier af en sag: Hvornår og hvordan bør vi inddrage forældrene? Hvordan tager vi højde for den unges sikkerhed? Og hvor kan vi søge råd og faglig sparring?

Derfor har vi sammen med Ankestyrelsen udviklet inspirationskatalog ”God praksis i æresrelaterede sager”, der skal hjælpe frontpersonale og ledere i kommunerne med at håndtere de mange tvivlsspørgsmål og gråzoner.

Kataloget gennemgår skridt for skridt seks sagsforløb. Fire af dem drejer sig om borgere under 18 år, mens de sidste to er sagsforløb med borgere, der er over 18 år.

Læs hele nyheden om ”God praksis i æresrelaterede sager” her.

Hent inspirationskataloget her.

Rapport: Hvad påvirker indsatser, der skal forebygge æresrelaterede konflikter og ekstremisme?

Det er vigtigt at have øje for, hvem målgruppen spejler sig i, når man udvikler og tilrettelægger indsatser, der skal forebygge æresrelaterede konflikter og ekstremisme. Det kan for eksempel være en borgers familie, venner eller øvrige netværk, og det er særligt vigtigt, når det drejer sig om små kortvarige indsatser.

Sådan lyder en af pointerne i litteraturstudiet ”Følgeforskning af holdningsbearbejdende indsatser - indledende litteraturstudie og ramme for følgeforskningsprojektet”, som VIVE har foretaget for Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Rapporten kigger nærmere på litteratur om indsatser i ind- og udland.

Læs hele nyheden om rapporten her.

Hent rapporten her.

Udbud: Skab oplysningskampagner om religiøse vielser

Opgaven går ud på at udvikle og afholde kampagneaktiviteter, der skal oplyse og skabe dialog. Kampagnen skal være med til at forebygge og modvirke undertrykkelse af muslimske kvinders rettigheder, når de enten indgår i eller opløser et religiøst ægteskab.

For at byde ind på opgaven, skal man bestå af et konsortium, der som minimum indeholder en konsulentvirksomhed og én eller flere relevante civilsamfundsorganisationer, der kan stå for de konkrete oplysnings- og dialogaktiviteter.

Kampagneaktiviteterne skal udføres i perioden juni 2019 til december 2020.

Læs mere om udbuddet her.

Udbud: Udvikl metode til koordineret familiebehandling

Vi udbyder en opgave, der består i at udvikle og afprøve en metode, der skal skabe trygge rammer for unge, der er udsat for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, samt for deres familier. Metoden skal arbejde målrettet på at bygge bro mellem parterne og skabe et rum, hvor der kan arbejdes med familiens værdier og forventninger og med de unges ønsker og valg i livet.

Metoden skal udvikles af et konsortium, der som minimum består af en konsulentvirksomhed og forskere, der kan udføre aktionsbaseret forskning. Derudover skal konsortiet have en samarbejdsaftale med en kommune, der kan rekruttere borgere og ønsker at være med til at udvikle og afprøve metoden.

Læs mere om udbuddet her.

Metropol udbyder diplommodul om æresrelaterede konflikter

Gennem modulet får du styrket dine kompetencer til at opspore, forebygge og handle over for æresrelateret vold og social kontrol. Undervisningen tager udgangspunkt i forsknings- og praksisbaseret viden samt de juridiske rammer for arbejdet.

Modulet henvender sig til alle, som i deres arbejde skal rådgive, viderevisitere eller på anden vis handle i relation til æresrelateret vold og social kontrol. Det kan for eksempel være lærere, socialrådgivere, pædagoger, medarbejdere ved politiet og sundhedsfaglige medarbejdere på hospitaler og på skoler.

Undervisningen foregår i København og begynder den 3. oktober i år.

Læs mere om modulet her (nyt vindue).

Sidst opdateret 07.05.2019
Abonnér på Æresrelateret viden

Ved at tilmelde dig som abonnent på nyhedsbrevet Æresrelateret viden giver du samtykke til, at Udlændinge- og Integrationsministeriet indsamler og behandler de oplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne udsende nyheder til dig. Du accepterer samtidig, at behandlingen sker som beskrevet her på siden:

Læs om ministeriets behandling af personoplysninger i forbindelse med abonnementer

Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at afmelde dit abonnement i den nyhedsmail, du modtager fra os.

Tilmeld dig som abonnent