Æresrelateret viden, nr. 6, 19. september 2018

Styrelsen for International Rekruttering og Integration lancerer nyt kursuskatalog for efteråret 2018

Nyt kursuskatalog om Styrelsens opkvalificerende aktiviteter vedrørende forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, og det sociale arbejde med sårbare unge og familier er netop kommet på gaden.

Kursuskataloget indeholder alt fra grundlæggende kurser, der tager kursisterne igennem viden, teori og praksis på området, til mere specifikke kurser om konkrete redskaber i det forebyggende arbejde. Kataloget indeholder også tilbud om kommunale netværksmøder for fagfolk.  Fremadrettet lanceres kursuskataloget hvert halve år.

Hent kursuskataloget

Tilmeld dig kurser, temadage og netværksmøder

Reminder: Diplommodul om æresrelaterede konflikter på Professionshøjskolen Metropol er åben for tilmelding

Metropol tilbyder nu diplommodulet ”Perspektiver på socialt arbejde i relation til æresrelaterede konflikter”, som har opstart d. 11. oktober 2018 i København.

Diplommodulet skal styrke de studerendes kompetencer til at opspore, forebygge og handle over for æresrelateret vold og social kontrol. Modulet henvender sig til en bred vifte af praktikere, der på den ene eller anden måde beskæftiger sig med sager vedrørende æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Læs mere om diplommodulet og tilmeld dig

Midtvejsevaluering: Undervisningsforløb styrker forældrekompetencer hos udsatte forældre med minoritetsbaggrund

Fire danske kommuner har succes med gennemførsel af undervisningsforløb for forældre med minoritetsetnisk baggrund i at styrke deres forældrekompetencer.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration igangsatte i 2017 et projekt til styrkelse af forældrekompetencer og forældreansvar hos udsatte minoritetsetniske forældre.

I de fire kommuner Holstebro, Mariagerfjord, Ishøj og Høje-Taastrup afprøves metoden De Utrolige År (DUÅ) til udsatte forældre med anden etnisk baggrund end dansk netop nu. Afprøvningen af metoden sker som led i projektet om styrkelse af forældrekompetencer og -ansvar. Foreløbige erfaringer fra projektet tyder på, at undervisningsforløbene er en stor succes. Midtvejsevalueringen af projektet viser således, at de deltagende forældre er blevet mere bevidste om deres forældrerolle og -ansvar, og at relationen mellem forældre og børn forbedres. Læringen fra undervisningsforløbene har blandt andet givet forældrene en større indsigt i, hvordan de kan sætte grænser, løse konflikter og støtte deres børn i at blive mere skoleparate. Forældrene fortæller også, at de har fået en bedre forståelse for daginstitutionernes rolle, pædagogiske metoder og praksis gennem forløbet, og fagprofessionelle omkring forældrene oplever, at forældrenes sproglige kompetencer forbedres.

Læs mere om projektet Styrket forældreansvar i udsatte etniske minoritetsfamilier og midtvejsevalueringen

Status på Sikkerhedskonsulentordning: Stor efterspørgsel og hurtig etablering!

Siden sikkerhedskonsulentordningens etablering i april 2018 har ordningen samlet modtaget 86 henvendelser, hovedsagligt fra kommuner, der efterspørger sikkerhedskonsulenternes kompetencer.

Sikkerhedskonsulenterne har som helt nye aktører på feltet formået at etablere sig hurtigt og udbrede et vidt kendskab til deres kompetencer i regionerne. Således er sikkerhedskonsulenterne allerede i fuld gang med at besvare kommunernes efterspørgsel på bistand og sparring i konkrete sager om æresrelaterede konflikter. De 86 henvendelser sikkerhedskonsulenterne har modtaget fordeler sig på Region Hovedstaden, Sjælland, Syddanmark og Midtjylland, med flest sager i Region Hovedstaden og Region Syddanmark.

Tal fra statusevalueringen:

  • Sikkerhedskonsulenterne har modtaget 86 henvendelser siden april
  • Henvendelserne kommer i 72 procent af tilfældene fra kommuner, imens 13 procent kommer fra øvrige, 7 procent kommer fra krisecentre, 7 procent kommer fra borgere og 1 procent kommer fra en anden sikkerhedskonsulent
  • Størstedelen (min. 70 procent) af de sager, hvor sikkerhedskonsulenterne involveres, vedrører borgere over 18 år

Læs mere om sikkerhedskonsulentordningen

Styrelsen for International Rekruttering og Integration uddanner nye grundskolevejledere

Styrelsen uddanner i øjeblikket fire nye grundskolevejledere på udvalgte skoler. Vejlederne uddannes i at identificere, støtte og vejlede børn og unge udsat for æresrelaterede konflikter og/eller negativ social kontrol.

Indsatsen er en udvidelse af allerede eksisterende vejlederfunktioner på skolerne, der opkvalificerer og efteruddanner vejlederne i at kunne identificere, støtte og vejlede unge udsat for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, samt at kunne vejlede kollegaer i, at udøve den samme støtte. Erfaringer fra den tidligere grundskolevejlederuddannelse viser, at der er behov for en øget opmærksomhed på æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol i grundskolen, ligesom der er behov for interkulturel viden og en adressering af berøringsangst. Ligeledes viser erfaringer fra tidligere initiativer, at der er et stort potentiale i vejlederfunktionen, da lærerne har en tæt, daglig og kontinuerlig kontakt med børnene, og allerede har mange af de kompetencer, det kræver at kunne identificere og håndtere æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol hos elever i grundskolen.

Læs mere om grundskolevejlederprojektet

Læs ny artikel fra VIVE om Evalueringen af National Strategi mod Æresrelaterede Konflikter

En evaluering af den fireårige nationale strategi imod æresrelaterede konflikter, der sluttede i 2016, udkom i december 2017. Du kan her læse en kort artikel, der adresserer evalueringens resultater.

Den fulde evalueringsrapport, består af en opsamling af strategiens 32 initiativer samt en indgående evaluering af tre af strategiens initiativer. De tre initiativer var 1) opkvalificering af udvalgte grundskolevejledere, 2) kursus for UU-vejledere og 3) Dialogkorpset. Dialogkorpset består af korpsmedlemmer med minoritetsetniskbaggrund, der arbejder med holdningsbearbejdning blandt unge og forældre. Korpset holder oplæg og workshops om ungdomsliv, håndtering af konflikter, børneopdragelse mm.

Læs artiklen (pdf)

Hent evalueringen af National Strategi mod Æresrelaterede Konflikter

Sidst opdateret 19.09.2018
Abonnér på Æresrelateret viden

Ved at tilmelde dig som abonnent på nyhedsbrevet Æresrelateret viden giver du samtykke til, at Udlændinge- og Integrationsministeriet indsamler og behandler de oplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne udsende nyheder til dig. Du accepterer samtidig, at behandlingen sker som beskrevet her på siden:

Læs om ministeriets behandling af personoplysninger i forbindelse med abonnementer

Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at afmelde dit abonnement i den nyhedsmail, du modtager fra os.

Tilmeld dig som abonnent