Æresrelateret viden, nr. 4, 23. februar 2018

Budskaber fra konferencen Med al ære og respekt – Bryd negativ social kontrol

Den 4. og 5. december 2017 afholdt SIRI, i samarbejde med Als research, konferencen Med al respekt i Vingstedcenteret. Ved konferencen deltog 300 kommunale medarbejdere fra i alt 52 forskellige kommuner. Formålet med konferencen var at sætte fokus på negativ social kontrol og bidrage med viden og inspiration til kommunerne.

Udlændinge- og Integrationsminister Inger Støjberg skød konferencen i gang og opfordrede i sin tale blandt andet til, at kommunale medarbejdere indsender eksempler på uhensigtsmæssigheder i love og regler i forhold til håndteringen af æresrelaterede sager. Har man kendskab til sådanne barrierer for den gode sagsbehandling, kan Ministeren kontaktes på [email protected].

Derudover bød de to dage på en række oplæg af høj faglig kvalitet fra blandt andre den svenske kriminolog Henrik Belfrage, som står bag metoden "Patriark", der er et redskab til vurdering og styring af risikoen for æresrelateret vold. I oplægget fremhævede han blandt andet vigtigheden af at bringe sin eksisterende faglighed i spil i anvendelsen af evidensbaserede redskaber, og ikke lade sig forblinde af en spørgeguide med tilhørende ranglistesystem, blot fordi det har stemplet ”evidensbaseret”.

Den britiske seniorresearcher Lis Bates fortalte om sin Ph.d.-afhandling, der undersøger britiske ofre og udøvere af æresrelateret vold. Hendes undersøgelse viser blandt andet, at det primært er mænd, der er gerningsmænd, og kvinder, der er udsatte, i sager om æresrelateret vold.  Endvidere fremgår det, at der i over halvdelen af sagerne er tale om flere udøvere, ligesom over halvdelen af sagerne involverede en kvindelig med-udøver af volden. Endelig viser afhandlingen, at der i knap 90% af sagerne er udøvet stærk negativ social kontrol i tillæg til den fysiske vold. Lis Bates påpegede afslutningsvis, at det er afgørende at skelne mellem æresrelateret og ikke-æresrelateret vold, særligt i etniske minoritetsfamilier, således at vold ikke automatisk kategoriseres som æresrelateret, blot fordi det finder sted i en familie med etnisk minoritetsbaggrund.

Fra Børns Vilkår deltog seniorkonsulent Bente Boserup. Hun fortalte om Børnetelefonens erfaringer med at rådgive børn med etnisk minoritetsbaggrund. Hun fremhævede, at de i Børns Vilkår oplever, at volden mod børn med minoritetsbaggrund ofte er af væsentligt grovere karakter end vold mod etnisk danske børn, og at børn med etnisk minoritetsbaggrund i højere grad har lyst til at forlade hjemmet sammenlignet med etnisk danske børn. Børns Vilkår peger på, at det set fra børnenes perspektiv er afgørende, at man som voksen ikke lover mere, end man kan holde – også selvom børnene beretter om voldsomme hændelser og livsomstændigheder.

De øvrige plenumoplægsholdere var Seniorforsker ved VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, direktør for RED Safehouse Anita Johnson, Direktør Laila Kildesgård fra KL, selvstændig jurist Susanne Lihme, ph.d. Aya Mortag Freund fra SIRI, Direktør for beskæftigelse og integrationsforvaltningen I Københavns kommune Michael Baunsgaard Schreiber samt Camilla M. Kronborg fra SIRI.

Find alle oplæg samt opsummeringer fra de enkelte workshops her.

Ny rapport om længerevarende udlandsophold og genopdragelsesrejser

Ankestyrelsen har på opdrag fra Udlændinge- og Integrationsministeriet gennemført en undersøgelse af længerevarende udlandsophold blandt børn og unge med ikke-vestlig oprindelse. Rapporten konkluderer blandt andet:

  • At de fleste ophold har karakter af forlængede ferier
  • At det er svært for kommunerne at vurdere, om et ophold giver anledning til bekymring. Ofte har kommunerne svært ved at vurdere, om opholdet er frivilligt eller ej
  • At 33 kommuner angiver at have kendskab til i alt 204 sager om længerevarende udlandsophold i undersøgelsesperioden. Hertil kommer sager fra Københavns Kommune, der er opgjort særskilt og omfatter i alt 580 sager, der i modsætning til de øvrige kommuner inkluderer børn og unge med vestlig baggrund

Læs hele undersøgelsen og Ankestyrelsens anbefalinger til forbedringer af indsatsen her.

Evaluering af National strategi mod æresrelaterede konflikter

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) har i 2016-2017 evalueret den nationale strategi mod æresrelaterede konflikter (2012). Evalueringen viser blandt andet, at der med strategien er kommet mere dækkende lovgivningsmæssige rammer på området, bedre hjælp til genopdragelsesrejser og større adgang til specialistviden. I forhold til det videre arbejde påpeger VIVE vigtigheden af ledelsesmæssig opbakning i kommunerne i implementeringen af indsatserne på området.

Evalueringsrapporten, der udkom den 19. december 2017, består af en opsamling af strategiens 32 initiativer samt af en indgående evaluering af tre af strategiens initiativer. Det drejer sig om:

  • Vejlederindsats for grundskoler i to udvalgte kommuner (initiativ nr. 22)
  • Opkvalificering af UU-vejledere m.fl. (initiativ nr. 7)
  • Videreførelse og udbygning af Dialogkorpset for unge og forældre (initiativ nr. 25)

Læs evalueringen på Udlændinge og Integrationsministeriets hjemmeside her.

Forskning i æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) yder støtte til et forskningsprojekt om forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Projektet Magt og (m)ulighed: Mellem ulighedsstrukturer og æreskultur tager bl.a. afsæt i Udlændinge- og Integrationsministeriets Medborgerskabsundersøgelse fra 2016, der viser, at køn, generation, religiøsitet og bosted er afgørende for oplevelsen af negativ social kontrol. Forskningsprojektet udføres på Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet, under ledelse af lektor og ph.d. Lise Paulsen Galal og med deltagelse af post.doc og ph.d. Louise Lund Liebmann.

Klik her for at læse mere om forskningsprojektet

Lyt med i Geetisk Råd

I P1 programmet Geetisk Råd den 5. december 2017 havde Geeti Amiri besøg af tre unge mennesker, der hver især har valgt at bryde med deres miljøer og står frem med deres historier og oplevelser med negativ social kontrol. To af deltagerne er en del af Meningsdannernetværket og kampagnen Stemmer på Tværs, finansieret af SIRI. Den ene, Maria Lindbaum, voksede op med Jehovas Vidner; den anden, Martin Rosgaard, er vokset op i et Luthersk trosmiljø. Martin og Maria var i studiet med en tredje ung, Selvedina Memisevi, der er vokset op i et muslimsk miljø. De tre fortæller i radioprogrammet om deres opvækst, og om de konsekvenser det har at stå offentligt frem med deres personlige historier.

Klik her for at høre radioprogrammet

Sidst opdateret 13.04.2018
Abonnér på Æresrelateret viden

Ved at tilmelde dig som abonnent på nyhedsbrevet Æresrelateret viden giver du samtykke til, at Udlændinge- og Integrationsministeriet indsamler og behandler de oplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne udsende nyheder til dig. Du accepterer samtidig, at behandlingen sker som beskrevet her på siden:

Læs om ministeriets behandling af personoplysninger i forbindelse med abonnementer

Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at afmelde dit abonnement i den nyhedsmail, du modtager fra os.

Tilmeld dig som abonnent