Æresrelateret viden, nr. 3, 17. november 2017

Kurser til fagfolk på kvindekrisecentre

Fra efteråret 2017 udbyder SIRI en række kurser målrettet medarbejdere på landets kvindekrisecentre samt de koordinerende rådgivere i kommunerne (jf. Servicelovens § 109, stk. 7). Kurserne skal ruste deltagerne til at identificere og skelne mellem æresrelateret vold og vold i nære relationer, herunder introducere til teori og begreber om æresrelaterede konflikter. Derudover får deltagerne introduceret konkrete redskaber og handlemuligheder i forbindelse med udredning og sikkerhedshåndtering i æresrelaterede sager.

Læs mere og tilmeld dig kurserne.

Stor succes for konference om negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter

Flere kommuner giver udtryk, for at de oplever særlige dilemmaer, når de skal vurdere og håndtere sager om negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter. Der efterspørges viden om alt lige fra æreskultur, sikkerhedshensyn og forebyggende indsatser. Derfor afholder SIRI en større konference om negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter den 4. - 5. december 2017. Konferencen, der er for kommunale ledere og fagpersoner, er finansieret af satspuljemidler og er et led i SIRIs løbende indsats med at understøtte kommunerne i at forebygge og håndtere æresrelaterede sager.

Konferencen har allerede været så stor en succes, at den er overtegnet. Det er imidlertid muligt at komme på venteliste til en plads ved at sende en mail til: [email protected]

SIRI har også en række andre tilbud til medarbejdere i kommunerne. Det gælder blandt andet:

Netværk om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol for kommunale frontmedarbejdere

Kommende møder:

Østdanmark, Høje Taastrup Kommune den 13. marts 2018 kl. 09.00-15.00

Vestdanmark, Odense Kommune den 15. marts 2018, kl. 09.00-15.00

Tilmelding: [email protected] eller telefon: 72 14 28 34

Rådgivning til kommunerne om forebyggelse og håndtering af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Rådgivningen understøtter kommunernes arbejde med æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol og kan blandt andet tilbyde rådgivning i forhold til udvikling af kommunale beredskabs- og handlingsplaner, sikkerhedsvurderinger og opkvalificering af fagpersonale.

Kontakt tlf.: 72 14 23 33 eller [email protected]

Læs mere om negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter samt om SIRIs arbejde med området

Mange nydanskere ser manden som familiens overhoved

Tal fra Udlændinge- og Integrationsministeriets medborgerskabsundersøgelse viser, at fire ud af ti nydanskere ser manden som det naturlige overhoved, hvor det til sammenligning ses, at hver tiende borger med dansk oprindelse mener det samme. Derudover er mere end hver tredje nydanske kvinde enig i den påstand. Undersøgelsen viser ligeledes, at hver fjerde nydansker mener, at hvis der ikke er job til alle, har mænd mere ret til arbejde end kvinder.

Læs mere om undersøgelsen

Kampagnen Med al ære og respekt – Bryd negativ social kontrol

Kampagnen Med al ære & respekt – Bryd social kontrol er en del af en større informations- og holdningsbearbejdende indsats, der kører i efteråret 2017. Kampagnen skal styrke arbejdet med at forebygge og modvirke negativ social kontrol og undertrykkelse af børns, unges og voksnes rettigheder ved at sætte fokus på emnet og udbrede kendskabet til eksisterende viden og indsatser på området. Kampagnen sætter desuden fokus på kommunalt frontpersonales rolle i indsatsen mod negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.

På kampagnesitet www.medalrespekt.dk findes viden om området samt information og hjælp til fagpersonale, unge og forældre.

Initiativet udspringer af regeringens handlingsplan Forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol fra 2016.

Som led i initiativet lanceres også meningsdannernetværket Stemmer på tværs.

Lancering af meningsdannernetværket Stemmer på Tværs

Som led i handlingsplanen 2016, Forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, lancerede SIRI i samarbejde med Als Research i oktober 2017 et meningsdannernetværk, mere specifikt Stemmer på tværs. Stemmer på tværs er et initiativ, der rummer en række meningsdannere med forskellige historier, baggrunde og holdninger. Meningsdannerne skal være med til at bryde med den negative sociale kontrol, som mange personer i Danmark lever under. Meningsdannerne skal, ved at turde tale om den negative sociale kontrol, være med til at bryde tabuet omkring emnet og turde tale om de ting, der kan være private og følsomme.

Formålet med oprettelsen af netværket er at understøtte og kvalificere medlemmernes løbende engagement i samfundsdebatten og ruste medlemmerne til at mobilisere flere unge til at tage et opgør med undertrykkende normer og negativ social kontrol. På samme tid skal meningsdannerne sætte emnet i fokus, så fagfolk og andre kommunale medarbejdere får mere viden og bevidsthed om negativ social kontrol.

Læs mere om netværkets meningsdannere (nyt vindue)

Ny viden

Ph.d. Kumm Sabba Mirza færdiggjorde den 17. august 2017 sin afhandling Æresrelaterede forbrydelser – Strafferetlige perspektiver ved forsvar på det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet. Kumm har som den første undersøgt de tre æresrelaterede bestemmelser fra et strafferetligt perspektiv, herunder § 245a og § 260 stk. 2 og stk. 3 i den danske straffelov, der forbyder kvindelig omskæring, tvangsægteskaber og tvungen ansigtstildækning.

Kumm udtaler i Information om § 245a og § 260 stk. 2 og stk. 3., at "lovgivningen er overflødig, uklar og retligt set ineffektiv. Den skader ikke, men gør heller ikke hverken fra eller til". I afhandlingen foreslår Kumm derfor, at man i straffeloven under den del af straffeloven, der omhandler strafskærpende omstændigheder, indfører en bestemmelse til § 81, der fremhæver, at æresrelaterede motiver bag en forbrydelse er en skærpende omstændighed.

Afhandlingen udkom i august. Ved spørgsmål eller flere oplysninger vedrørende emnet kan man kontakte Kumm på e-mail: [email protected].

Læs artikel om afhandlingen i Information (nyt vindue)

Sidst opdateret 21.11.2017
Abonnér på Æresrelateret viden

Ved at tilmelde dig som abonnent på nyhedsbrevet Æresrelateret viden giver du samtykke til, at Udlændinge- og Integrationsministeriet indsamler og behandler de oplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne udsende nyheder til dig. Du accepterer samtidig, at behandlingen sker som beskrevet her på siden:

Læs om ministeriets behandling af personoplysninger i forbindelse med abonnementer

Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at afmelde dit abonnement i den nyhedsmail, du modtager fra os.

Tilmeld dig som abonnent