Æresrelateret viden nr. 2, 13. september 2017

Header.png

SIRI lancerer rådgivningstilbud til kommunerne

SIRI tilbyder fra 1.august rådgivning til kommunerne med fokus på, hvordan de kan tilrettelægge indsatsen mod æresrelaterede konflikter. Rådgivningen understøtter udviklingen af handlings- og beredskabsplaner samt rådgiver om forebyggende indsatser, herunder tilbud om kurser/oplæg samt dialogskabende initiativer.

Rådgivningen kan kontaktes på 72 14 23 33 eller

Læs mere om rådgivningen

Læs om ministerens lancering af rådgivningen

Som led i tilbuddet iværksættes samtidig et nyt netværk for kommunale fagpersoner om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Netværket skal bidrage med viden og erfaringsudveksling om æresrelaterede problemstillinger til kommuner og fagpersoner. Der er oprettet to netværk på landsplan, ét i Vestdanmark og ét i Østdanmark.

Læs mere og tilmeld dig netværket for kommunale praktikere

Nyt undervisningsmateriale til grundskolen

Du har et valg! er SIRIs nye undervisningsmateriale til grundskolens udskolingstrin. Formålet med materialet er at forebygge æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol ved at tilbyde faciliterende metoder, der kan hjælpe underviseren til at tage svære, tabubelagte emner op i undervisningen. Materialet er udviklet til brug i samfundsfag, sundheds- og seksualundervisning, dansk, historie og religion.

Læs mere om materialet Du har et valg!

Hent undervisningsmaterialet

Diplomuddannelse om æresrelaterede konflikter udbydes af Professionshøjskolen Metropol

Professionshøjskolen Metropol udbyder i efteråret et diplommodul om æresrelaterede konflikter i samarbejde med SIRI. Perspektiver på socialt arbejde i relation til æresrelaterede konflikter hedder det nye diplommodul, der vil have fokus på identificering af æresrelaterede konflikter, handlemuligheder, samt styrkelse af det tværfaglige samarbejde. Modulet henvender sig til alle velfærdsprofessionelle, der som led i deres arbejde rådgiver, eller viderevisiterer personer, der kan være involveret i æresrelaterede konflikter.

Læs mere om modulets indhold, adgangskrav og tilmelding

Københavns kommunes anbefalinger til den fremtidige indsats

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns kommune har nedsat en ekspertgruppe for social kontrol, der skal kvalificere og styrke kommunens arbejde på området. Ekspertgruppen har udarbejdet en række anbefalinger til kommunens fremadrettede indsats med forebyggelse af social kontrol.  

Se rapporten om anbefalingerne

Viden og erfaringer fra udlandet

Norge

I 2016 udgav det norske forskningscenter KUN rapporten Sikkerhets- og familiearbeid for unge utsatte for tvangsekteskap og æresrelatert vold foretaget af Marte Taylor Bye, Helga Eggebø og Gunhild Thunem. Rapporten omhandler familiebehandling og sikkerhed, herunder samarbejdet mellem botilbud og politi.

Læs hele KUN undersøgelsen

Videre læsning

SFI har i april i år udgivet rapporten Etniske minoritetsunge i Danmark – en undersøgelse af årgang 1995, der komparativt undersøger 18-årige etniske minoritetsunge og 18-årige danske majoritetsunges liv i Danmark. Undersøgelsen sætter blandt andet fokus på familieforhold og - ressourcer, uddannelse, helbred og trivsel, venner og fritidsliv, stoffer, alkohol og kriminalitet samt seksualitet og forventninger til fremtiden.

Blandt andet viser undersøgelsen, at minoritetsetniske forældre har markant højere forventninger til deres børns uddannelsesniveau end majoritetsdanske forældre. Imens 28 pct. af de majoritetsdanske forældre regner med, at deres børn kommer til at afslutte en længerevarende videregående uddannelse, forventer 44 pct. af de minoritetsetniske forældre dette.

Læs hele SFI undersøgelsen

Sidst opdateret 20.09.2017
Abonnér på Æresrelateret viden

Ved at tilmelde dig som abonnent på nyhedsbrevet Æresrelateret viden giver du samtykke til, at Udlændinge- og Integrationsministeriet indsamler og behandler de oplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne udsende nyheder til dig. Du accepterer samtidig, at behandlingen sker som beskrevet her på siden:

Læs om ministeriets behandling af personoplysninger i forbindelse med abonnementer

Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at afmelde dit abonnement i den nyhedsmail, du modtager fra os.

Tilmeld dig som abonnent