Æresrelateret viden, juni 2020

Corona-nedlukning kan øge udsathed for æresrelaterede konflikter

Bekymrende fald i borgerhenvendelser om æresrelaterede konflikter i Danmark og Norge. Udsatte borgere kan under nedlukning dagligt udsættes for psykisk og fysisk vold og kontrol, uden mulighed for at søge hjælp og rådgivning.

I marts - april har RED Safehouse f.eks. haft et fald i borgerhenvendelser på 64 %, mens SIRI’s Sikkerhedskonsulenter og SIRI’s Rådgivningsteam blot har haft få henvendelser fra kommunerne. I Norge opleves lignende udfordringer, hvorfor Minoritetsrådgiverne udtrykker stor bekymring for de udsatte.

SIRIs Rådgivningsteam tilbyder online rådgivning under corona-nedlukningen, så din kommune kan blive bedre rustet til at forebygge og håndtere æresrelaterede konflikter, også efter nedlukningen.

Læs mere om SIRIs rådgivningstilbud her.

Ny artikel behandler, hvorfor der opstår problemer med islamiske skilsmisser i Danmark

Få et indblik i de udfordringer, som kan fastlåse etniske minoritetskvinder i Danmark i islamiske ægteskaber.

Udfordringerne beskriver Jesper Petersens fra Lund Universitet i sin nye artikel Islamiske skilsmissepraksisser i Danmark. Her kan du blandt andet læse om problemer med opløsning af islamiske ægteskaber i Danmark og få et indblik i, hvordan islamisk jura kan fortolkes og praktiseres i forskellige miljøer.

Artiklen kan klæde dig på med et nuanceret billede af, hvorfor nogle minoritetskvinder i enkelte miljøer ikke kan komme ud af deres ægteskaber, og hvorfor dette i nogle sociale netværk kan gøre dem særligt sårbare for negativ social kontrol og hermed alvorlig mistrivsel.

Du kan læse artiklen 'Islamiske skilsmissepraksisser i Danmark' her.

Ny rapport giver strategier til tidlig forebyggelse af æresrelaterede konflikter

Kan politisk deltagelse, foreningsliv og fritidsjobs fungere som strategier til forebyggelse af æresrelaterede konflikter? Det peger den nye forskningsrapport Magt og (m)ulighed: Forhandlinger af konformitet, autoritet og mobilitet blandt etniske minoritetsborgere i Danmark på, fordi disse aktiviteter kan give kompetencer og fællesskaber uden for familien.

Rapporten fokuserer på hverdagssituationer, hvor det ikke går galt; hvor projektets informanter er lykkes med at nedtrappe eller undgå konflikter. Projektet undersøger således, hvilke strategier de interviewede minoritetsetniske borgere anvender overfor pres og kontrol fra autoriteter (forældre, den ældre generation mv.).

Læs hele rapporten 'Magt og (m)ulighed: Forhandlinger af konformitet, autoritet og mobilitet blandt etniske minoritetsborgere i Danmark' her.

Sidst opdateret 30.06.2020
Abonnér på Æresrelateret viden

Ved at tilmelde dig som abonnent på nyhedsbrevet Æresrelateret viden giver du samtykke til, at Udlændinge- og Integrationsministeriet indsamler og behandler de oplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne udsende nyheder til dig. Du accepterer samtidig, at behandlingen sker som beskrevet her på siden:

Læs om ministeriets behandling af personoplysninger i forbindelse med abonnementer

Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at afmelde dit abonnement i den nyhedsmail, du modtager fra os.

Tilmeld dig som abonnent