Æresrelateret viden, april 2021

Der er tre historier i denne udgave af nyhedsbrevet om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Historier i dette nyhedsbrev

  1. Få overblik over styrelsens kurser i 2021
  2. "Rejseholdet er en god rettesnor"
  3. Politisk aftale: 40 mio. kr. til indsatsen mod negativ social kontrol blandt etniske minoritetsmiljøer

Få overblik over styrelsens kurser i 2021

I styrelsens kursuskatalog for 2021 kan du nemt og hurtigt få et overblik over de mange spændende og aktuelle arrangementer, styrelsen udbyder på tværs af integrationsområdet.

I år berører styrelsens arrangementer en bred vifte af emner, nye metoder og ”bedste praksis” på tværs af integrations-, social- og beskæftigelsesområdet. Hør blandt andet om styrkelsen af beskæftigelsesindsatser, indsatser mod æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol samt bande- og kriminalitetsforebyggende indsatser. Derudover udbyder styrelsen i år også temadage, der berører det tværfaglige kommunale samarbejde og organiseringen heraf.

Arrangementerne henvender sig til kommunale medarbejdere og ledere, socialrådgivere, socialpædagoger og jobcentermedarbejdere såvel som medarbejdere på landets krisecentre og øvrige fagprofessionelle, der er i berøring med udsatte borgere med etnisk minoritetsbaggrund.

Det er gratis at deltage i alle styrelsens arrangementer.

Hent kursuskataloget for første halvår af 2021 her (nyt vindue). 

”Rejseholdet er en god rettesnor”

Over de kommende nyhedsbreve vil vi gerne skabe større bevågenhed på Rejseholdets tilbud, og i den sammenhæng interviewer vi et udpluk af kommunale medarbejdere, der beskæftiger sig med æresrelaterede sager.

Til denne udgave af nyhedsbrevet har vi talt med Andreas Gadeberg Nielsen, der er familiebehandler i Etnisk Familieteam og sidder med i arbejdsgruppen for udarbejdelse af beredskabsplan for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol i Horsens Kommune. Horsens Kommune har modtaget vejledning til udarbejdelsen af kommunens beredskabsplan og var blandt de første til at deltage i Rejseholdets grundkursus om æresrelaterede konflikter som webinar.

Andreas fortæller om grundkurset:

”Det var rigtig fint, at fagpersoner både fra SIRI og vores kommune og dialogkorpset var repræsenteret. Kurset blev taget rigtig godt imod, både af dem, som var mere erfarne på integrationsområdet, og af dem, hvor de her konflikter nærmest var et nyt fænomen. Der var et højt fagligt niveau, men stoffet blev formidlet, så alle fik noget ud af det. Og så fungerede det overraskende godt med det online format. Vi brugte også meget tid sammen på at planlægge kurset i dialog med rejseholdet. Vi oplevede stort engagement og deltagelse på dagen, og tilbagemeldingerne har været rigtig gode.”

Rejseholdet har været med fra start i Horsens Kommunes udarbejdelse af en beredskabsplan på æresområdet. De har stået til rådighed for at give sparring og derudover støtter med feedback og materiale.

”Jeg kan huske allerede fra starten, at de var meget opmærksomme på at komme ud og lave en analyse af de folk, som rent faktisk skulle bruge den her plan. At forstå behovet hos det frontpersonale, som konkret kan ændre noget og for eksempel få et nyt fagligt fokus ind i deres arbejde. Og få et andet blik på æresområdet i deres praksis. Det var et enormt godt råd at involvere dem i processen så tidligt, synes jeg,” fortæller Andreas og fortsætter:

”Rejseholdet har været en god rettesnor, og de har sikret, at vi får det hele med i vores beredskabsplan. Langt hen ad vejen tror jeg, at vi var på det rette spor, men de har været en god sikkerhed for os. De har også sikret en klar procedure, så alle ved, hvem de skal kontakte i forskellige situationer, hvilket har været godt at få gjort helt konkret.”

Du kan læse mere om Rejseholdets tilbud her (nyt vindue).

Politisk aftale: 40 mio. kr. til indsatsen mod negativ social kontrol blandt etniske minoritetsmiljøer

På finansloven for 2021 er der afsat 40 mio. kr. til indsatsen over for negativ social kontrol i etniske minoritetsmiljøer. Det er resultatet af en politisk aftale mellem Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Alternativet.

Midlerne skal blandt andet bruges til opkvalificering af fagfolk, udvidelse af sikkerhedskonsulentordningen og etablering af fire nye udslusningsboliger for at hjælpe personer på krisecentre.

Læs mere om ny politisk aftale, der sikrer penge til indsats mod negativ social kontrol blandt etniske minoritetsmiljøer (nyt vindue).

Læs mere om aftalen her (https://uim.dk/nyheder/ny-politisk-aftale-om-social-kontrol-sikrer-penge-til-blandt-andet-flere-exit-boliger)

Sidst opdateret 12.04.2021
Abonnér på Æresrelateret viden

Ved at tilmelde dig som abonnent på nyhedsbrevet Æresrelateret viden giver du samtykke til, at Udlændinge- og Integrationsministeriet indsamler og behandler de oplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne udsende nyheder til dig. Du accepterer samtidig, at behandlingen sker som beskrevet her på siden:

Læs om ministeriets behandling af personoplysninger i forbindelse med abonnementer

Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at afmelde dit abonnement i den nyhedsmail, du modtager fra os.

Tilmeld dig som abonnent