Forside » Nyheder » Nu kan domstolene tage statsborgerskabet fra bandekriminelle

Nu kan domstolene tage statsborgerskabet fra bandekriminelle

Fremover vil det være muligt at frakende en person med dobbelt statsborgerskab det danske statsborgerskab, hvis vedkommende har begået alvorlig bandekriminalitet, der er til alvorlig skade for statens vitale interesserer.

Et bredt flertal i Folketinget har i dag vedtaget regeringens lovforslag om at udvide muligheden for frakendelse af dansk statsborgerskab.

Dermed er der flertal for, at mulighederne for at tage statsborgerskabet fra bandemedlemmer, der deltager i bandekonflikter, skal udnyttes inden for rammerne af Danmarks internationale forpligtelser.

Det betyder, at bandekriminalitet, der er til alvorlig skade for statens vitale interesser, kan føre til frakendelse af dansk statsborgerskab ved dom, hvis ikke den pågældende derved bliver statsløs. Ved vurdering af om et dansk pas kan fratages, vil domstolene blandt andet lægge vægt på antallet af handlinger samt kriminalitetens grovhed.

Indtil nu har det alene været muligt at blive frakendt sit danske statsborgerskab ved dom, hvis man har dobbelt statsborgerskab og dømmes for overtrædelse af straffelovens kapitel 12 om forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed eller 13 om forbrydelser mod statsforfatningen og de øverste statsmyndigheder, terrorisme m.v.

Lovforslaget træder i kraft d. 1. juli i år.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler:

“Bandernes vold og trusler hører ikke hjemme i Danmark. Der er meget langt fra Olsen Banden til de bander, der med deres grove kriminalitet ødelægger lokalsamfund og skaber utryghed for os alle sammen. Jeg er derfor glad for, at et bredt flertal af Folketinget i dag har givet domstolene mulighed for at fratage bandekriminelle statsborgerskabet.”

Justitsminister Nick Hækkerup:

”Bandekriminalitet hører på ingen måde hjemme i Danmark. Når udlændinge eller personer, som vi i Danmark har givet dansk indfødsret, deltager i bandernes hensynsløse kriminalitet, er det grundlæggende udtryk for foragt over for det samfund, som de er en del af. Derfor er det en god nyhed, at Folketinget i dag har vedtaget regeringens lovforslag om at give mulighed for at frakende statsborgerskabet ved alvorlig bandekriminalitet til alvorlig skade for statens vitale interesser. Det er et mål for regeringen at sørge for, at danskerne kan være trygge i deres hverdag. Når banderne udfordrer den tryghed, skal det have mærkbare konsekvenser.”

Herudover er det i dag også muligt administrativt at fratage fremmedkrigere deres danske statsborgerskab, hvis de har dobbelt statsborgerskab og har udvist en handlemåde, der er til alvorlig skade for Danmarks vitale interesser.

Yderligere oplysninger:
Pressetelefon: 61 98 32 90

 

Oprettelsesdato 03.06.2021
Abonnér på nyt fra UIM

Ved at tilmelde dig som abonnent på nyt fra UIM giver du samtykke til, at Udlændinge- og Integrationsministeriet indsamler og behandler de oplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne udsende nyheder til dig. Du accepterer samtidig, at behandlingen sker som beskrevet her på siden:

Læs om ministeriets behandling af personoplysninger i forbindelse med abonnementer

Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at afmelde dit abonnement i den nyhedsmail, du modtager fra os.

Tilmeld dig som abonnent

Nyhedsbrev

Styrelsen for International Rekruttering og Integration udgiver et nyhedsbrev om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Læs om Æresrelateret Viden