Forside » Nyheder » Nyhedsbrev: Integration i Tal » Integration i Tal, nr. 5, 9. maj 2017 » Disse kommuner har den højeste – og den laveste andel af nydanske småbørnsfamilier

Disse kommuner har den højeste – og den laveste andel af nydanske småbørnsfamilier

Kvinder med indvandrerbaggrund får i gennemsnit kun lidt flere børn end etnisk danske kvinder. Men der er fortsat store forskelle på, hvor mange af de 0-5-årige børn i kommunerne som har indvandrerbaggrund.

Kvinder med ikke-vestlig baggrund har en lidt højere fertilitet end kvinder med dansk oprindelse. Hvor indvandrer- og efterkommerkvinder med ikke-vestlig baggrund i gennemsnit får hhv. 1,93 og 1,91 børn i perioden 2012-2016, får kvinder med dansk oprindelse 1,74 børn. 

Faktaboks 1

Indvandrerkvinder med vestlig baggrund får til sammenligning kun 1,46 børn pr. kvinde, mens efterkommerkvinder med vestlig baggrund får 1,76 børn, jf. figur 1.

Figur 1: Antal børn pr. kvinde fordelt på herkomst, 2012-2016

Figur 1

Gennem de sidste 20 år er fertilitetskvotienten for indvandrerkvinder med ikke-vestlig baggrund dog faldet markant fra 3,14 børn i 1996 til 2,11 børn i 2016, mens fertilitetskvotienten for kvinder med dansk oprindelse er steget fra 1,69 børn til 1,81 børn i samme periode[1].  Se i øvrigt faktaboks om fertilitetsopgørelsen.

Antal nydanske 0-5-årige i kommunerne

Selv om fertiliteten de seneste 20 år er faldet for kvinder med ikke-vestlig baggrund og steget for kvinder med dansk oprindelse, fordeler antallet af nydanske familier med små børn sig forskelligt i landet.

Ser vi på, hvordan børn med ikke-vestlig baggrund op til 5 år fordeler sig imellem kommunerne, er det tydeligt, at der er en sammenhæng mellem kommunens størrelse og antallet af 0-5-årige.

Ikke overraskende dominerer de største kommuner i Danmark listen over flest 0-5-årige med ikke-vestlig baggrund, jf. tabel 1. Københavns Kommune topper således listen med 5.921 0-5-årige børn med ikke-vestlig baggrund. Det svarer til 16 pct. af alle 0-5-årige i Danmark med ikke-vestlig baggrund.

Forstadskommuner, som Høje-Taastrup, Gladsaxe og Brøndby, er også at finde på listen, til trods for at deres befolkningstal er et stykke fra at være i top-10 over største kommuner.

Tabel 1: Top-10 kommuner med flest indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund i alderen
0-5 år 2017
Tabel 1 

Top og bund i andelen af nydanske 0-5-årige blandt kommunerne

Figur 2 viser andelen af 0-5-årige med ikke-vestlig baggrund i 2007 og i 2017 for de 5 kommuner med de højeste andele af 0-5-årige med ikke-vestlig baggrund samt hele landet. 

Figur 2: 5 kommuner med højeste andel 0-5-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund samt hele landet, 2007 og 2017, pct.

Figur 2

På landsplan er 10 pct. af børn op til 5 år med ikke-vestlig baggrund, svarende til 37.153 personer, men i Brøndby Kommune har 26 pct. af børn op til 5 år ikke-vestlig baggrund. Samtidig er andelen på landsplan steget fra 8 pct. til 10 pct. fra 2007 til 2017, men i Brøndby Kommune er andelen uændret på 26 pct.

Flere kommuner har oplevet en stigning i andelen fra 2007 til 2017, men der er samtidig kommuner, som har oplevet et fald i andelen af 0-5-årige med ikke-vestlig baggrund.

Ser man lidt længere ned af listen over kommuner, som har de højeste andele, befinder der sig blandt top-10 kommunerne stort set kun forstadskommuner til hovedstaden. Rødovre Kommune, som ligger på 8.-pladsen, har haft en stigning i antallet, men et fald i andelen, hvilket hænger sammen med, at antallet af 0-5-årige med dansk oprindelse er steget endnu mere i Rødovre end antallet af 0-5-årige med ikke-vestlig baggrund.

I bunden af listen findes de kommuner, som har de laveste andele af 0-5-årige med ikke-vestlig baggrund.
Lavest er Dragør Kommune, som også er en forstadskommune til hovedstaden. Her udgør 0-5-årige med ikke-vestlig baggrund kun 4 pct. af alle 0-5-årige. Det fremgår af figur 3 og tabel 2.

Det fremgår samtidig, at alle kommunerne i bunden af listen har haft en stigning fra 2007 til 2017. Nogle kommuner havde derfor en endnu lavere andel i 2007. 

Figur 3: 5 kommuner med laveste andel 0-5-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund samt hele landet, 2007 og 2017, pct.

Figur 3

Tabel 2: Top-5 og bund-5 kommuner med højeste og laveste andel 0-5-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund i alderen
0-5 år samt hele landet, 2007 og 2017
Tabel 2


[1] Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank, FERT1.

Sidst opdateret 09.05.2017