Integration i Tal, nr. 5, 9. maj 2017

BannerIntegrationITal

Disse kommuner har den højeste – og den laveste andel af nydanske småbørnsfamilier

Kvinder med indvandrerbaggrund får i gennemsnit kun lidt flere børn end etnisk danske kvinder. Men der er fortsat store forskelle på, hvor mange af de 0-5-årige børn i kommunerne som har indvandrerbaggrund.

Læs hele artiklen her

Langt flere nydanskere får en videregående uddannelse, men ikke en erhvervsfaglig uddannelse

De seneste ti år har næsten dobbelt så mange 25-39-årige med ikke-vestlig oprindelse fået en videregående uddannelse. Til gengæld er andelen med en erhvervsfaglig uddannelse omtrent konstant. Væsentligt flere kvinder end mænd med ikke-vestlig oprindelse har en videregående uddannelse.

Læs hele artiklen her

Gode danskkundskaber er afgørende for ikke-vestlige indvandreres tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet

Nydanskeres danskkundskaber har en positiv sammenhæng med tilknytning til arbejdsmarkedet og/eller uddannelsessystemet. De sproglige kompetencer forbedrer i særlig grad nydanske kvinders chance for at være i beskæftigelse eller under uddannelse – også, når der er taget højde for andre individuelle karakteristika.

Læs hele artiklen her

16.500 nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse

En uddannelse forbedrer sandsynligheden for at komme i job. Men mere end hver femte ung nydansker er hverken i gang med en uddannelse eller i beskæftigelse sammenlignet med hver syvende unge med dansk oprindelse. Lidt over halvdelen af disse nydanske unge er arbejdsløse, på kontanthjælp eller i særlige forløb.

Læs hele artiklen her

Kvartalets tal

Kvartalets tal er en række interessante tal på integrationsområdet. Hvert kvartal deler Udlændinge- og Integrationsministeriet nogle af de spændende, men mindre kendte, tal, området indeholder.

Læs alle kvartalets tal her

Sidst opdateret 09.05.2017