Kvartalets tal

Kvartalets tal er en række interessante tal på integrationsområdet. Hvert kvartal deler Udlændinge- og Integrationsministeriet nogle af de spændende, men mindre kendte, tal, området indeholder.

Vidste du at …

50 pct. af alle indvandrere og efterkommere i Danmark har oprindelse i 12 lande. De resterende 50 pct. af indvandrere og efterkommere i Danmark fordeler sig på 191 lande.

Samlet bor der i alt 703.873 indvandrere og efterkommere i Danmark. Heraf kommer lidt mindre end 350.000 altså fra de 12 største oprindelseslande.

Indvandrere og efterkommere med oprindelse i de 12 største oprindelseslande, pr. 1. januar 2016, antal og pct.

Kvartalets tal 1

Vidste du at ...

Der bor 279 personer med oprindelse i Saudi Arabien i Danmark.

Samlet bor der i alt 452.548 indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse i Danmark. Heraf er 279 med oprindelse i Saudi Arabien, svarende til 0,6 promille. Af de 279 med oprindelse i Saudi Arabien er 159 indvandrere, svarende til knap 60 pct.

Knap 90 pct. af de personer, der har oprindelse i Saudi Arabien, og som er bosat i Danmark, er under 40 år.

Kvartalets tal 2

Vidste du at ...

Otte kommuner har en beskæftigelsesprocent, der ligger 10 procentpoint eller mere over landsgennemsnittet for indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse.

Samsø og Vallensbæk Kommuner har den højeste beskæftigelsesfrekvens, når det gælder indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse i Danmark, svarende til henholdsvis 70 og 69 pct.

Kvartalets tal 3

Vidste du at …

Personer med vietnamesisk oprindelse i alderen 25-64 år har den højeste beskæftigelsesfrekvens på 64 pct. blandt indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse

Herefter kommer personer med oprindelse i Tyrkiet med 56 pct. Beskæftigelsesfrekvensen er 27 pct. for personer med oprindelse i Somalia. Det gælder for alle lande, at kvinder har en lavere beskæftigelsesfrekvens end mænd.

Sammenligningen er foretaget blandt de 10 største ikke-vestlige oprindelseslande og personer med dansk oprindelse.

Kvartalets tal 4

Du kan læse mere om indvandrere og efterkommere i publikationen Integration: Status og udvikling 2016 ved at følge dette link til publikationen

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte enhedschef Henrik Torp Andersen, Enhed for Integrationsanalyse: [email protected], tlf.: 61 98 33 25.


Sidst opdateret 04.01.2017