Integration i Tal, nr. 4, 4. januar 2017

BannerIntegrationITal

Ikke-vestlige kvinder i ghettoer føler sig mest begrænset i valg af kæreste eller ægtefælle

Oplevelsen af negativ social kontrol er generelt mere udbredt blandt nydanske kvinder end mænd med ikke-vestlig oprindelse. Oplevelsen af social kontrol er særligt udbredt blandt kvinder i aldersgruppen 18-19 år; kvinder, der hverken er i uddannelse eller beskæftigelse, og kvinder bosat i et ghetto-lignende område.

Læs hele artiklen her

Hvem modtager integrationsydelse?

26.000 borgere i Danmark var på integrationsydelse ultimo oktober 2016. Det er særligt yngre mænd med flygtningebaggrund, som man kan finde blandt modtagere af ydelsen.

Læs hele artiklen her

København tiltrækker mange vestlige indvandrere

Københavns Kommune er den kommune i Danmark med det største antal indvandrere og efterkommere. Udviklingen viser en stor vækst i antallet af både vestlige og ikke-vestlige indvandrere. Antallet af vestlige indvandrere er fordoblet fra 2004 til 2016, mens antallet af ikke-vestlige indvandrere er steget med 25 pct.

Læs hele artiklen her

Mange unge efterkommere er hverken i beskæftigelse eller uddannelse

Gruppen af unge efterkommere med oprindelse i ikke-vestlige lande, der hverken er i beskæftigelse eller under uddannelse, er større end gruppen af unge med dansk oprindelse. Og der er en lille overvægt af kvinder, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs hele artiklen her

Kvartalets tal

Kvartalets tal er en række interessante tal på integrationsområdet. Hvert kvartal deler Udlændinge- og Integrationsministeriet nogle af de spændende, men mindre kendte, tal, området indeholder.

Læs alle kvartalets tal her

Sidst opdateret 07.02.2017