Integration i Tal, nr. 3, 16. september 2016

Integration i Tal

De fleste efterkommere går i dagtilbud

Hovedparten af efterkommere i alderen 1-4 år går i vuggestue, børnehave, SFO/fritidshjem eller andre dagtilbud. De begynder dog i en lidt senere alder end børn med dansk oprindelse. Blandt udvalgte tidligere flygtningelande  er Iran, Irak og Libanon de lande, hvor den højeste andel af 3-4-årige efterkommere går i dagtilbud. 

Læs mere

Positiv udvikling i ghettoområderne - men der er lang vej endnu

Antallet af ghettoområder er faldet fra 31 i 2014 til 25 i 2015. Faldet skyldes især, at færre beboere er dømt for kriminalitet. I de 25 ghettoområder har 44 pct. af beboerne med dansk oprindelse et arbejde. Tallet er 35 pct. for beboerne med ikke-vestlig oprindelse. 

Læs mere

Yderkommuner er bedre til at henvise flygtninge til privatejede boliger

En fjerdedel af nyankomne flygtninge i yderkommunerne bor til leje i boliger ejet af privatpersoner. I bykommuner er andelen af flygtninge, der bor til leje i privatejede boliger, under 5 pct., men bykommunerne henviser til gengæld i højere grad flygtninge til boliger, der er ejet af kommunen. 

Læs mere

EU-borgere i Danmark er i den arbejdsdygtige alder, og de har deres familie med

Der bor omkring 200.000 EU-borgere i Danmark. Halvdelen af EU-borgerne i Danmark er fra lande, der er kommet med i EU efter 2004. Den anden halvdel er fra de lande, der var medlem før 2004.

Læs mere

Sidst opdateret 19.09.2016