Nyankomne flygtninge er lavtuddannede

Ny undersøgelse viser, at over halvdelen af nyankomne flygtninge i Danmark har grundskolen som højeste fuldførte uddannelse. Knap hver sjette har en studentereksamen som højeste uddannelse, mens 13 pct. har gennemført en videregående uddannelse, før de kom til Danmark.

En ny spørgeskemaundersøgelse, som Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet og Rambøll Management har gennemført, viser, at nyankomne flygtninges uddannelsesniveau generelt er lavt, og at få har en videregående uddannelse med fra deres hjemland.  Undersøgelsen er gennemført blandt 20 kommuner og omfatter gennemsnitligt omkring 50 flygtninge i hver kommune. I faktaboksen sidst i artiklen er undersøgelsen nærmere beskrevet.  

Langt de fleste flygtninge har kun grundskole

Undersøgelsen viser, at lidt over halvdelen af de voksne flygtninge, der kommer til Danmark, kun har grundskolen med i bagagen, mens blot 13 pct. har gennemført en videregående uddannelse, jf. figur 1. Til sammenligning har 28 pct. af voksne med dansk oprindelse en videregående uddannelse.

Syriske flygtninge er bedre uddannet end flygtninge fra Eritrea

Ser man nærmere på flygtninge fra de to store flygtningelande – Syrien og Eritrea – viser undersøgelsen, jf. figur 2, at 50 pct. af syriske flygtninge har grundskolen som deres højeste uddannelse, mens det gælder for 66 pct. af flygtninge fra Eritrea. Man kan samtidig se, at 17 pct. af syrere har en videregående uddannelse, mens kun 7 pct. af flygtninge fra Eritrea har en videregående uddannelse. Flygtninge fra Syrien, der kommer til Danmark, har dermed en relativt bedre uddannelsesbaggrund end flygtninge fra Eritrea.


Ingen somaliske flygtninge har en lang uddannelse – men mange statsløse har

Når man sammenligner flygtninge fra Syrien med andre flygtningegrupper, fremgår det imidlertid, at flygtninge fra Syrien ikke har en væsentligt højere andel med en videregående uddannelse end gennemsnittet. Figur 3 viser, at blot 4 pct.point flere syriske flygtninge har en videregående uddannelse end gennemsnittet for alle nyankomne flygtninge. Særligt iøjnefaldende er, at 21 pct. af statsløse flygtninge har en videregående uddannelse. Statsløse er primært palæstinensere. Faktaboksen nedenfor giver en uddybning. Til gengæld er der ikke blevet registreret en eneste flygtning fra Somalia, som har en videregående uddannelse.


Kvinder og mænd har omtrent samme uddannelsesniveau

Opdeles flygtningegrupperne på køn, fremgår det, at der ikke er de store forskelle på uddannelsesniveauet for mænd og kvinder fra hhv. Syrien og Eritrea.  Anderledes ser det ud for statsløse flygtninge, hvor næsten en tredjedel af kvinderne har gennemført en videregående uddannelse, mens det gælder for ca. en sjettedel af mændene. Til sammenligning har 31 pct. af danske kvinder og 25 pct. af danske mænd over 18 år en videregående uddannelse. Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at der kun indgår  53 statsløse flygtninge i undersøgelsen.

Sidst opdateret 23.05.2016