Integration i Tal, nr. 2, 23. maj 2016

Integration i Tal

Halvt så mange nydanskere finder en ægtefælle uden for Danmark

Siden år 2000 er der sket en halvering i andelen af nydanskere med ikke-vestlig oprindelse, som finder en ægtefælle bosat i udlandet. Andelen er således faldet fra 64 pct. i 2000 til 29 pct. i 2009, hvor den har ligget stabilt siden.

Læs mere

Efterkommere fra visse lande overhaler personer med dansk oprindelse på uddannelses- og jobfronten

Efterkommere fra Bosnien, Sri Lanka og Vietnam er i lidt højere grad i uddannelse eller i beskæftigelse sammenlignet med personer med dansk oprindelse, ligesom de også klarer sig bedre sammenlignet med nydanskere fra andre oprindelseslande.

Læs mere

Nyankomne flygtninge er lavtuddannede

Ny undersøgelse viser, at over halvdelen af nyankomne flygtninge i Danmark har grundskolen som højeste fuldførte uddannelse. Knap hver sjette har en studentereksamen som højeste uddannelse, mens 13 pct. har gennemført en videregående uddannelse, før de kom til Danmark.

Læs mere

Sidst opdateret 24.05.2016