Integration i Tal, nr. 1, 1. marts 2016

Integration i Tal

Tilliden er højest blandt nydanskere, som er gode til dansk

Nydanskere har generelt lavere tillid til andre end etniske danskere. Nydanskere har størst tillid, når de blandt andet bor i områder med overvejende etniske danskere, er gode til dansk og udfører frivilligt arbejde som medlem af foreninger.

Læs mere

Nydanske ældre trækker sig tidligere fra arbejdsmarkedet

Nydanskere går tidligere på pension end personer med dansk oprindelse. Halvdelen af de nydanskere, der trækker sig tidligt tilbage fra arbejdsmarkedet, er kommet på førtidspension. Blandt personer med dansk oprindelse, der trækker sig tilbage, er næsten to ud tre gået på efterløn

Læs mere

Få nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge er i arbejde

29 pct. af flygtninge og 25 pct. af familiesammenførte til flygtninge er i beskæftigelse efter tre år i Danmark. Beskæftigelsesfrekvensen blandt familiesammenførte til andre end flygtninge er væsentlig højere.

Læs mere

Flygtninge bliver boende i deres første bopælskommune

67 pct. af nyankomne flygtninge bor i den samme kommune efter fem år i Danmark. Det er særligt de yngre flygtninge, der flytter kommune i løbet af de fem første år.

Læs mere

Sidst opdateret 01.03.2016