Forside » Nyheder » Regeringen fremsætter lovforslag som led i at styrke den ydre grænsekontrol i Schengen

Regeringen fremsætter lovforslag som led i at styrke den ydre grænsekontrol i Schengen

Danmark og resten af EU er i gang med at indføre flere nye fælles europæiske it-systemer og modernisere eksisterende it-systemer, der skal gøre det nemmere at kontrollere borgere uden for EU og Schengen, der rejser ind og ud af Schengen. I dag fremsætter regeringen et lovforslag, som skal muliggøre brugen af de nye systemer i Danmark.

I dag fremsætter regeringen et lovforslag, som skal give Danmark endnu mere styr på, hvem der rejser ind og ud af EU og Danmark. Det sker som led i implementeringen af flere fælles it-systemer, der skal indføres i alle EU- og Schengenlande. Og det er endnu et tiltag, der bidrager til regeringens overordnede målsætning om at styrke kontrollen med Danmarks og de øvrige medlemslandes ydre grænser og den interne sikkerhed.

De nye systemer skal styrke kvaliteten og effektiviteten af grænsekontrollen og dermed bekæmpe ulovlig migration, terrorisme og organiseret kriminalitet.

Når det ene af de nye systemer - det såkaldte ETIAS-system - er indført, skal en visumfri person uden for EU elektronisk søge om en rejsetilladelse forud for rejsen til Danmark eller et andet Schengenland. Ansøgeren skal bl.a. indtaste personoplysninger og oplysninger om eventuelle tidligere lovovertrædelser. Systemet undersøger herefter bl.a., om ansøgeren er registreret i en række af EU’s andre systemer for at finde ud af, om ansøgeren udgør en risiko for irregulær migration, sundhed eller sikkerhed. På den baggrund vurderer myndighederne i de enkelte medlemslande, om ansøgeren skal have udstedt en ETIAS. Med andre ord kommer der til at ske en forhåndsvurdering af en gruppe personer, som myndighederne ikke hidtil har haft oplysninger om, før de faktisk stod ved grænsen.

Når det andet system – ind- og udrejsesystemet – er indført, vil borgere uden for EU og Schengen, der ind- og udrejser over de ydre grænser i EU blive registreret i systemet ved ankomsten til eksempelvis Københavns Lufthavn. Vedkommende vil få scannet sit pas, optaget fingeraftryk og taget et ansigtsfoto. Dermed vil myndighederne i endnu højere grad end i dag kunne identificere personer, der fx har indrejseforbud, men alligevel forsøger at indrejse ved hjælp af falske rejsedokumenter.

Det nye ind- og udrejsesystem har også den fordel, at personer, der har overskredet varigheden af det tilladte ophold, lettere vil kunne opdages ved udlændingekontrol eller ved udrejse af Danmark.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler:

”Det er vigtigt for regeringen, at der er helt styr på, hvem der rejser ind i Schengen og Danmark. EU’s migrationskrise for fem-seks år siden og en række terrorangreb rundt i Europa har overbevist mig om, at vi skal gøre hvad vi kan for at forhindre ulovlig indvandring. Derfor er jeg glad for, at vi er i gang med at indføre nye it-systemer, der styrker kontrollen ved de ydre grænser. Det vil også betyde, at vi får et bedre billede af, hvem der bevæger sig rundt i Danmark og i resten af Schengen, ligesom udlændingemyndighederne og politiet får et værktøj til effektivt at kunne konstatere, om en udlænding har lovligt ophold eller ej. Langt de fleste, der kommer hertil, har heldigvis rent mel i posen. De nye systemer er gode værktøjer til at kunne snuppe de få, der ikke har.”

Fakta

Lovforslaget udgør en del af Danmarks samlede implementering af en række EU-retsakter, der skal give mulighed for at styrke den ydre grænsekontrol og interne sikkerhed.

Forordningen om ETIAS (European Travel Information and Authorization System) kan sammenlignes med det amerikanske ESTA-system. Der er tale om en forhåndsvurdering af en person uden for EU og Schengen, og vedkommende må ikke få lov til f.eks. at gå ombord på et fly eller skib til Schengenområdet uden en ETIAS. Det forventes, at langt de fleste ansøgere får udstedt en ETIAS inden for få minutter. Det ændrer ikke på, at vedkommende skal igennem den sædvanlige procedure i grænsekontrollen, når den pågældende ankommer til den ydre grænse. ETIAS kommer til at gælde rejsende fra visumfritagne lande, som hidtil er kommet til de ydre grænser uden nogen forudgående kontrol. Personer, der fremover skal have en ETIAS, er bl.a. personer fra USA, Canada, Japan samt flere latin- og sydamerikanske lande.

EES (Entry/Exit System) er et ind- og udrejsesystem, hvor der registreres fingeraftryk, ansigtsfoto og rejsehistorik på borgere uden for EU og Schengen, der krydser de ydre grænser. EES gælder for både visumfri og visumpligtige borgere uden for EU og Schengen.

EES skal virke fra maj 2022, mens ETIAS skal være klar til drift i starten af 2023.

Lovforslaget indeholder endvidere en række forbedringer af det eksisterende Schengeninformationssystem.

Yderligere oplysninger

Presserådgiver Jonas Rasmussen, tlf. 61 98 32 81, [email protected]

Oprettelsesdato 04.03.2021
Abonnér på nyt fra UIM

Ved at tilmelde dig som abonnent på nyt fra UIM giver du samtykke til, at Udlændinge- og Integrationsministeriet indsamler og behandler de oplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne udsende nyheder til dig. Du accepterer samtidig, at behandlingen sker som beskrevet her på siden:

Læs om ministeriets behandling af personoplysninger i forbindelse med abonnementer

Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at afmelde dit abonnement i den nyhedsmail, du modtager fra os.

Tilmeld dig som abonnent

Nyhedsbrev

Styrelsen for International Rekruttering og Integration udgiver et nyhedsbrev om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Læs om Æresrelateret Viden