Om uim.dk

Her kan du finde information om uim.dk, cookies, tilgængelighed mv.

Uim.dk er hjemmeside for Udlændinge- og Integrationsministeriet samt de to styrelser Udlændingestyrelsen (US) og Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

På uim.dk kan du finde vejledning om ministeriets og styrelsernes ansvarsområder, henvisninger til relevant lovgivning, statistik, publikationer, selvbetjeningsløsninger og meget mere.

Læs mere om cookies

Læs mere om tilgængelighed

Læs mere om UIMs informationspligt

Sidst opdateret 14.12.2016