Forside » Nyheder » 2021 » 2021-05 » Afholdelse af Indfødsretsprøven 2. juni 2021

Afholdelse af Indfødsretsprøven 2. juni 2021

Onsdag den 2. juni 2021 kl. 13.00-13.45 afholdes Indfødsretsprøven på sprogcentre over hele landet.

Det er en blandt flere betingelser for at blive dansk statsborger, at ansøgeren har bestået Indfødsretsprøven.

Indfødsretsprøven består af 40 spørgsmål om danske samfundsforhold, dansk kultur og dansk historie. Deltagerne kan forberede sig til prøven ved at læse lærematerialet til prøven.

35 af spørgsmålene stilles med udgangspunkt i lærematerialet. Herudover består prøven af fem aktuelle spørgsmål, der tager udgangspunkt i begivenheder, der har fundet sted de seneste seks måneder forud for hver prøveafholdelse. Disse spørgsmål omhandler samfundsforhold, politik og kulturelle begivenheder, der har været en bred dækning af i de danske nyhedsmedier.

For at bestå prøven skal deltagerne besvare 32 af spørgsmålene korrekt.

Det er Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), der udarbejder Indfødsretsprøven. Prøven er kvalitetssikret ved bl.a. inddragelse af fagkonsulenter og korrekturlæsere og ved tilknytning af et panel af eksperter, der har bistået SIRI med gennemgang og kvalitetssikring af prøvens spørgsmål.

Der er igangsat en opdatering af lærematerialet, der er grundlag for prøven. Opdateringen forventes afsluttet i efteråret 2021.

Indfødsretsprøven af 2015 blev etableret som en del af udmøntningen af en aftale af den 5. oktober 2015 om indfødsret mellem regeringen og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Socialdemokraterne.

Medborgerskabsprøven afholdes også den 2 juni.

Beståelsesprocenten for Indfødsretsprøven 2. juni forventes offentliggjort omkring 25. juni.

Læs mere om Indfødsretsprøven

Fakta

  • 5.153 personer er tilmeldt Indfødsretsprøven
  • Indfødsretsprøven afholdes på 47 sprogcentre fordelt over hele landet
  • Indfødsretsprøven af 2015 består af 40 spørgsmål, der skal besvares indenfor 45 minutter
  • 35 af spørgsmålene er udarbejdet på baggrund af materialet Læremateriale til Indfødsretsprøven af 2015 – danske samfundsforhold, dansk kultur og historie
  • Fem af spørgsmålene vedrører aktuelle emner og kan omfatte spørgsmål om fx politik eller kulturelle begivenheder

De 40 spørgsmål er multiple-choice-spørgsmål med 2 eller 3 svarmuligheder. Af disse 40 spørgsmål skal de 32 besvares korrekt for at bestå prøven.

Prøvesættet bliver offentliggjort med et retteark umiddelbart efter, at prøven er afholdt. Det forventes, at prøven bliver offentliggjort på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside den 2. juni kl. ca. 15.

Ifølge reglerne skal lederen hos prøveafholderen snarest muligt efter prøven sende kopier af besvarelserne til censor, som derefter har syv hverdage til at returnere de bedømte besvarelser. Senest fem hverdage efter modtagelse af bedømmelseslisten fra censor sender lederen en kopi af listen til SIRI, som derefter kan offentliggøre beståelsesprocenten. Lederen hos prøveafholderen meddeler efter modtagelse af de bedømte besvarelser resultatet af bedømmelsen til den enkelte prøvedeltager.

Se liste over prøveafholdere af Indfødsretsprøven af 2015

SIRI vil som sædvanligt efter afholdelsen af Indfødsretsprøven foretage en analyse af spørgsmålenes kvalitet på baggrund af indhentede stikprøvebesvarelser fra landets sprogcentre. Spørgsmålene vil blandt andet blive analyseret i forhold til sværhedsgrad, og resultaterne bliver brugt i forbindelse med udarbejdelsen af fremtidige prøver, så der sikres samme sværhedsgrad fra prøve til prøve. Denne analyse forventes offentliggjort omkring 25. juni samtidig med offentliggørelsen af beståelsesprocenten.

Yderligere oplysninger

Pressetelefonen i Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) 7214 21 00 eller e-mail [email protected]

Oprettelsesdato 31.05.2021
Abonnér på nyt fra UIM

Ved at tilmelde dig som abonnent på nyt fra UIM giver du samtykke til, at Udlændinge- og Integrationsministeriet indsamler og behandler de oplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne udsende nyheder til dig. Du accepterer samtidig, at behandlingen sker som beskrevet her på siden:

Læs om ministeriets behandling af personoplysninger i forbindelse med abonnementer

Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at afmelde dit abonnement i den nyhedsmail, du modtager fra os.

Tilmeld dig som abonnent

Nyhedsbrev

Styrelsen for International Rekruttering og Integration udgiver et nyhedsbrev om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Læs om Æresrelateret Viden