Forside » Nyheder » 2021 » 2021-03 » SIRI søger stærke fortællere, der har sagt fra over for negativ social kontrol

SIRI søger stærke fortællere, der har sagt fra over for negativ social kontrol

Har du været udsat for negativ social kontrol, og har du gjort op med den kontrol, du blev udsat for? Og brænder du for at fortælle din historie til inspiration for andre? Så er det stærke stemmer som dig, som vi søger til et nyoprettet fortællerkorps.

I Danmark er der børn, unge og voksne med minoritetsetnisk baggrund, der dagligt begrænses i deres frihed og udsættes for negativ social kontrol. Men samtidig er der flere og flere, der siger fra og kræver deres ret til et frit og selvstændigt liv.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) opkvalificerer årligt hundredvis af kommunale fagfolk og civilsamfundsaktører i tematikker relateret til negativ social kontrol. Det kan eksempelvis være æresrelaterede konflikter, ufrivillige udlandsophold, kvindelig kønslemlæstelse, rygtesamfund og mistrivsel som følge af alvorlig kontrol og tab af egen frihed og rettigheder. Som led i opkvalificeringen kan kommunale fagpersoner få gavn af at få indblik i den personlige fortælling fra en person, der har fundet modet til at gøre oprør mod den undertrykkelse og negative sociale kontrol, som de har oplevet. Det personlige møde giver deltagerne mulighed for at indgå i dialog og spørge ind til fortællerens oplevelser, eksempelvis til hvad de som kommunale fagpersoner kunne have gjort for at støtte borgeren tidligere i livet. De personlige fortællinger er derfor et vigtigt element i opkvalificeringen af landets fagpersonale. Samtidig kan personlige fortællinger til unge, der selv er udsat for negativ social kontrol, give inspiration og håb til, at man også selv har mulighed for at ændre sin egen situation, og at der er et andet liv på den anden side af kontrollen.

SIRI vil på den baggrund oprette et korps på 6-8 fortællere, der levende og på inddragende vis vil fortælle om deres personlige erfaringer med negativ social kontrol, og hvordan de sagde fra. Disse personlige oplevelser skal deles på SIRIs kursusdage for kommunalt fagpersonale med begyndelse i efteråret 2021 enten virtuelt eller ved fysiske møder rundt om i kommunerne. Korpset kan ligeledes komme ud på skoler og forskellige forældrefora for at inspirere med egen historie og indgå i faglig dialog med deltagerne.

Korpsets fortællinger og anbefalinger vil indgå i et inspirationskatalog, som fagpersoner kan finde vejledning i. Fortællerkorpset forventes at levere 8- 12 oplæg årligt.

Forventninger til dig

  • Du er en ny eller tidligere stærk stemme på området negativ social kontrol og er motiveret for at styrke ligestillingen samt lige rettigheder og muligheder i Danmark,
  • Du har en fagligt relevant baggrund, eksempelvis socialrådgiver, lærer, pædagog og lignende, der giver dig indblik i de dilemmaer, som fagprofessionelle står med i sager, der vedrører æresrelatererede konflikter,
  • Du har erfaring med eller lyst til at fortælle din historie til kommunalt frontpersonale, civilsamfund, skolelever, forældre og lignende,
  • Du er god til at kommunikere din historie og til at fange et publikum,
  • Du er indstillet på at holde oplæg i hele Danmark, nogle gange uden for normal arbejdstid,
  • Du arbejder selvstændigt og er reflekteret over din historie.

Yderligere informationer

Der ydes honorar per oplæg efter en konkret forhandling. Fortællerkorpset vil modtage en fælles introduktion til opgaven inden opstart samt løbende supervision, efter behov.

Politiets Efterretningstjeneste vil gennemføre en registermæssig undersøgelse af din person, så SIRI kan vurdere, om du er egnet til at varetage stillingen.  Du skal løbende kunne bestå en registermæssig undersøgelse under hele din ansættelse.

Læs om, hvordan vi behandler dine persondata

Søg om at blive del af fortællerkorpset

Ansøgninger og cv sendes til

Vi forventer at holde samtaler i uge 14-15.

Ansøgningsfrist er tirsdag den 6. april kl. 9.00.

Har du spørgsmål i øvrigt, er du velkommen til at kontakte specialkonsulent Satnam Singh på telefonnummer 72 14 22 23 eller på e-mail

Oprettelsesdato 12.03.2021
Abonnér på nyt fra UIM

Ved at tilmelde dig som abonnent på nyt fra UIM giver du samtykke til, at Udlændinge- og Integrationsministeriet indsamler og behandler de oplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne udsende nyheder til dig. Du accepterer samtidig, at behandlingen sker som beskrevet her på siden:

Læs om ministeriets behandling af personoplysninger i forbindelse med abonnementer

Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at afmelde dit abonnement i den nyhedsmail, du modtager fra os.

Tilmeld dig som abonnent

Nyhedsbrev

Styrelsen for International Rekruttering og Integration udgiver et nyhedsbrev om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Læs om Æresrelateret Viden