2020-01

Igu kan være trædesten til, at indvandrerkvinder bliver forbilleder for deres børn
Andelen af nyansatte kvinder i igu er vokset markant, viser en analyse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. Det er særligt inden for det offentlige arbejdsmarked, at igu-forløbene tilrettelægges for kvinder. Et skridt på vejen til at få flere indvandrerkvinder i arbejde og i gang med en erhvervsuddannelse, mener udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye.
Ny undersøgelse afdækker problemer med at få religiøs skilsmisse
En ny rapport viser, at nogle indvandrerkvinder har store problemer med at komme ud af samlivsforhold og få en religiøs skilsmisse. Mange af kvinderne oplever vold og undertrykkelse, kender ikke deres rettigheder og har svært ved at få hjælp.
Repatrieringen styrkes
Flere kommuner får nu mulighed for at styrke informationsindsatsen om repatrieringsordningen over for udlændinge m.v.
Deadline for tilmelding til danskprøver er 2. marts 2020
Der er sidste frist for tilmelding til Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2, Prøve i Dansk 3 og Studieprøven mandag den 2. marts 2020.
Laveste antal asylansøgere i 11 år
Der blev i 2019 registreret ca. 2.700 asylansøgere i Danmark. Det er det laveste antal asylansøgere siden 2008.
Aftale om ændrede indfødsretskrav til dansksindede sydslesvigere
Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance har den 24. januar 2020 indgået aftale om at ændre indfødsretskravene til dansksindede sydslesvigere.
Savran-dom indbringes for Storkammeret ved EMD
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) har besluttet, at sagen Savran mod Danmark (appl.no. 57467/15), hvor Danmark blev dømt for overtrædelse af artikel 3, vil blive behandlet i Storkammeret ved EMD, hvor der vil blive truffet endelig afgørelse.
Sidst opdateret 29.05.2020
Abonnér på nyt fra UIM

Ved at tilmelde dig som abonnent på nyt fra UIM giver du samtykke til, at Udlændinge- og Integrationsministeriet indsamler og behandler de oplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne udsende nyheder til dig. Du accepterer samtidig, at behandlingen sker som beskrevet her på siden:

Læs om ministeriets behandling af personoplysninger i forbindelse med abonnementer

Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at afmelde dit abonnement i den nyhedsmail, du modtager fra os.

Tilmeld dig som abonnent

Nyhedsbrev

Styrelsen for International Rekruttering og Integration udgiver et nyhedsbrev om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Læs om Æresrelateret Viden