Forside » Nyheder » 2020-05 » Offentliggørelse af forskningsrapporten Magt og (m)ulighed

Offentliggørelse af forskningsrapporten Magt og (m)ulighed

Nyt forskningsprojekt giver viden til brug for den tidlige forebyggelse af æresrelaterede konflikter.

Forskningsrapporten Magt og (m)ulighed: Forhandlinger af konformitet, autoritet og mobilitet blandt etniske minoritetsborgere i Danmark undersøger minoritetsetniske borgeres erfaringer med æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol i hverdagslivet. Projektet bidrager med ny viden om, hvilke faktorer der kan medvirke til at forebygge de tidligste stadier af konflikter og kontrol, som potentielt kan udvikle sig til æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Magt og (m)ulighed fokuserer på hverdagssituationer, hvor det ikke går galt; hvor projektets informanter er lykkedes med at nedtrappe eller undgå konflikter. Projektet undersøger, hvilke strategier de interviewede minoritetsetniske borgere anvender overfor pres og kontrol fra autoriteter (forældre, den ældre generation mv.). Strategierne medvirker til at nedtrappe eller undgå konflikter og kontrol samt til at øge selvbestemmelse og ligestilling i hverdagen.

Rapporten præsenterer således en række strategier og ressourcer, som anvendes af projektets informanter, og som frontmedarbejdere med fordel kan inkludere i det tidlige forbyggende arbejde. Fx i en sag, hvor der er lettere spændinger i en familie pga. uenigheder om graden af den unges selvbestemmelse. Her kan deltagelse i frivilligt arbejde, foreningsliv og politisk arbejde være en måde at tilegne sig kompetencer, selvtillid og fællesskaber udenfor familien. Uddannelse og opsøgning af viden fører til respekt fra omgivelserne og bedre argumentationsevner, som gør det muligt at udfordre autoriteter. Endelig kan det at flytte hjemmefra eller ud af et nabolag fungere som en strategi til at undgå eller nedtrappe konflikter. Uddannelse eller job i en anden landsdel kan være en legitim årsag til at flytte hjemmefra.

Rapporten fremhæver samtidig en række ressourcer, som understøtter mulighederne for at undgå konflikter og kontrol, og som kommunerne med fordel kan tilbyde adgang til. Det er bl.a. kontakt til ressourcepersoner, adgang til fritidsaktiviteter, fx sports- eller ungdomsklubber, og til (fritids)job, samt adgang til alternative fællesskaber fx pigeklub om islam. Endelig skal der opdyrkes individuelle, psykosociale ressourcer såsom modstandsdygtighed, selvkontrol og evnen til at være ligeglad med, hvad andre tænker.

Rapporten bidrager endvidere med viden om de unges forhold til og brug af islam, hvilket kan styrke relationsarbejdet i praksis. Det skildres hvordan de yngre kvindelige informanter anvender islam som redskab til at udvide og begrunde egne handlemuligheder. Kvinderne argumenterer for, at islam giver dem ret til at arbejde, deltage i sportsaktiviteter, flytte hjemmefra, gå ud om aftenen, tage initiativ til ægteskab.

Rapporten bygger på interviews med 53 minoritetsetniske borgere fra Slagelse og Vollsmose, interviews med 18 fagprofessionelle, der arbejder i områderne, samt deltagerobservationer.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration har ydet støtte til forskningsrapporten Magt og (m)ulighed. Rapporten er forfattet af lektor og ph.d. Lise Paulsen Galal og post.doc og ph.d. Louise Lund Liebmann fra Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet.

Hent rapporten Magt og (m)ulighed: Forhandlinger af konformitet, autoritet og mobilitet blandt etniske minoritetsborgere i Danmark

Sidst opdateret 29.05.2020
Abonnér på nyt fra UIM

Ved at tilmelde dig som abonnent på nyt fra UIM giver du samtykke til, at Udlændinge- og Integrationsministeriet indsamler og behandler de oplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne udsende nyheder til dig. Du accepterer samtidig, at behandlingen sker som beskrevet her på siden:

Læs om ministeriets behandling af personoplysninger i forbindelse med abonnementer

Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at afmelde dit abonnement i den nyhedsmail, du modtager fra os.

Tilmeld dig som abonnent

Nyhedsbrev

Styrelsen for International Rekruttering og Integration udgiver et nyhedsbrev om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Læs om Æresrelateret Viden