Forside » Nyheder » 2020-01 » Ny undersøgelse afdækker problemer med at få religiøs skilsmisse

Ny undersøgelse afdækker problemer med at få religiøs skilsmisse

En ny rapport viser, at nogle indvandrerkvinder har store problemer med at komme ud af samlivsforhold og få en religiøs skilsmisse. Mange af kvinderne oplever vold og undertrykkelse, kender ikke deres rettigheder og har svært ved at få hjælp.

En ny undersøgelse lavet af VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd - på vegne af Udlændinge- og Integrationsministeriet viser, at nogle etniske minoritetskvinder oplever, at en skilsmisse efter dansk ret fra Familieretshuset ikke anerkendes af den tidligere ægtemand, familien eller nærmiljøet. Hvis parret er viet ved en religiøs ceremoni, og manden ikke ønsker at opløse ægteskabet, kan han fastholde kvinden i forholdet mod kvindens vilje.

Kvinderne kan dermed ende i en situation, hvor de er skilt efter dansk lov, men efter religiøse normer stadig anses for at være gift. Mange af kvinderne har været udsat for vold og negativ social kontrol, og de kan have svært ved at søge og få hjælp fra systemet. Det kan være svært at gennemskue, hvad en skilsmisse har af konsekvenser juridisk og socialt både for fagfolk og kvinderne selv. For at få hjælp opsøger kvinderne ofte imamer og islamiske autoriteter, der imidlertid er undvigende i forhold til at gå ind i skilsmissesager.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler:

Den rapport er rystende. Vi lever i 2020. Ikke i middelalderen. De undertrykte kvinder skal kende deres rettigheder. De bestemmer selv, om de vil skilles. Og det er ikke nok med flere farverige pjecer. Fagfolk skal tættere på familierne. Voldelige ægtemænd skal mærke myndighederne i nakken. Vi vil ikke acceptere social kontrol.”

Ligestillingsminister Mogens Jensen udtaler:

"Historier om kvinder, der mod deres vilje, fanges i et ægteskab, fordi deres lige ret til skilsmisse ikke anerkendes af familien eller nærmiljøet, hører ikke til i Danmark. Vi skal gøre, hvad vi kan for at oplyse både kvinderne og mændene om kvinders ret til skilsmisse. Den enkelte kvindes frihed til at bestemme over egen krop og eget liv må aldrig begrænses af hverken kultur, traditioner eller religion.”

Halima El Abassi, forkvinde for Rådet for Etniske Minoriteter, udtaler:

”Denne undersøgelse viser, hvor vanskeligt det er for nogle etniske minoritetskvinder at forlade dårlige ægteskaber. Det er glædeligt, at ministeriet har taget det alvorligt og undersøger, hvad der er på spil for de kvinder, som ikke kan få en religiøs skilsmisse. Jeg er enig med forfatterne i, at der er et mørketal på området, og det er vigtigt, at vi handler og imødegår nogle af de udfordringer, rapporten viser. Ellers sender vi et signal om svigt til de kvinder, som bliver fastholdt i et jerngreb af familien.”

Læs hele rapporten.

Fakta

  • Undersøgelsen bygger på i alt 85 interviews, herunder af etniske minoritetskvinder, der har været igennem en skilsmisse samt af fagpersoner og islamiske autoriteter.  
  • Undersøgelsen bygger videre på viden fra rapporten ”Parallelle retsopfattelser i Danmark”, der udkom fra Det Nationale Forskningscenter for Velværd (før SFI) i 2011.
  • Undersøgelsen er kvalitativ og afdækker ikke omfanget af kvinder, der har problemer med at blive skilt. Der er ikke tal for, hvor mange par der er viet religiøst og ikke er gift juridisk – eller ikke har fået vielsen registreret. 

Yderligere oplysninger

Pressechef i Udlændinge- og Integrationsministeriet, Pelle Dam, [email protected], tlf. 6198 3280

Presserådgiver i Ligestillingsministeriet, Morten Kaus, tlf. 2126 2937

Sekretær Mette Søndergaard, tlf. 7214 2400 for kontakt til formanden for Rådet for Etniske Minoriteter

Sidst opdateret 14.01.2020
Abonnér på nyt fra UIM

Ved at tilmelde dig som abonnent på nyt fra UIM giver du samtykke til, at Udlændinge- og Integrationsministeriet indsamler og behandler de oplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne udsende nyheder til dig. Du accepterer samtidig, at behandlingen sker som beskrevet her på siden:

Læs om ministeriets behandling af personoplysninger i forbindelse med abonnementer

Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at afmelde dit abonnement i den nyhedsmail, du modtager fra os.

Tilmeld dig som abonnent

Nyhedsbrev

Styrelsen for International Rekruttering og Integration udgiver et nyhedsbrev om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Læs om Æresrelateret Viden