Forside » Nyheder » 2019 » 2019-10 » Udbud: Faciliterings- og Implementeringsstøtte til initiativet ’Flere kvinder med indvandrerbaggrund i beskæftigelse’

Udbud: Faciliterings- og Implementeringsstøtte til initiativet ’Flere kvinder med indvandrerbaggrund i beskæftigelse’

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har udbudt en pulje i forbindelse med initiativet ’Flere kvinder med indvandrerbaggrund i beskæftigelse’.

Med puljen har kommuner kunne søge støtte til at etablere en tværfaglig og koordineret indsats for målgruppen. Projektets overordnede målgruppe er kvinder med ikke-vestlig baggrund, der står over for en række sammensatte og komplekse problemstillinger. De er ofte langt eller meget langt fra arbejdsmarkedet og har begrænset eller ingen erfaring fra et ordinært job, hverken fra det danske arbejdsmarked eller fra hjemlandet. Indsatsen har fokus på at arbejde med de barrierer der kan være for at kvinderne opnår selvforsørgelse og arbejdsmarkedsdeltagelse, fx patriarkalske familie- og kønsrollemønstre, helbredsforståelse og tilknytning til det omkringliggende samfund.

SIRI søger nu en leverandør til at støtte implementeringsprocessen i projektkommunerne.

Leverandørens opgave er bl.a at.:

  • støtte og vejlede de deltagende kommuner til at opnå de opstillede målsætninger i projektet
  • udvikle en redskabskasse med effektfulde værktøjer, til kommunernes opsporing, udredning og kvalificering af målgruppen
  • udarbejde samarbejdsaftaler mellem SIRI og Kommunerne
  • sikre vidensdeling af gode erfaringer og best practice kommunerne imellem

Initiativet er et led i satspuljeaftalen for 2019. Her blev afsat 95 mio. kr. til et initiativ målrettet landets kommuner, som skulle sætte ambitiøse mål for, hvordan flere indvandrerkvinder med ikke vestlig-baggrund kommer i beskæftigelse.

Frist for indsendelse af tilbud er den 13. november 2019 kl. 12.

Læs mere om udbuddet

Sidst opdateret 11.10.2019
Abonnér på nyt fra UIM

Ved at tilmelde dig som abonnent på nyt fra UIM giver du samtykke til, at Udlændinge- og Integrationsministeriet indsamler og behandler de oplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne udsende nyheder til dig. Du accepterer samtidig, at behandlingen sker som beskrevet her på siden:

Læs om ministeriets behandling af personoplysninger i forbindelse med abonnementer

Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at afmelde dit abonnement i den nyhedsmail, du modtager fra os.

Tilmeld dig som abonnent

Nyhedsbrev

Styrelsen for International Rekruttering og Integration udgiver et nyhedsbrev om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Læs om Æresrelateret Viden