Forside » Nyheder » 2019 » 2019-10 » Ny pulje til styrkelse af frivillig hjemrejse (repatriering)

Ny pulje til styrkelse af frivillig hjemrejse (repatriering)

Puljens formål er at sikre, at udlændinge og danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab er opmærksomme på repatrieringsordningens muligheder med henblik på at sikre, at den enkelte har det bedst mulige grundlag for at træffe en eventuel beslutning om repatriering.

Som led i satspuljeaftalen for 2019 og i finansloven for 2019 blev det aftalt at afsætte midler til en pulje målrettet kommunernes indsats på repatrieringsområdet.

Initiativet skal give den enkelte bedre muligheder for at planlægge og gennemføre en eventuel reetablering i hjemlandet eller et tidligere opholdsland samt sikre en holdbar repatriering.

Kommunerne får med denne pulje mulighed for at søge om midler til at øge vidensniveauet blandt repatrieringslovens målgruppe om frivillig tilbagevenden til hjemlandet eller et tidligere opholdsland samt give målgruppen bedre forudsætninger for at træffe beslutning om og gennemføre en vellykket repatriering. Desuden kan der søges om midler til at igangsætte konkrete projekter, som kan styrke kommunernes interne organisering og indhold i repatrieringsindsatsen. 

Puljen kan søges af kommuner.

Der udmøntes 7 mio. kr. i nærværende ansøgningsrunde.

Læs mere om puljen.

Sidst opdateret 02.10.2019
Abonnér på nyt fra UIM

Ved at tilmelde dig som abonnent på nyt fra UIM giver du samtykke til, at Udlændinge- og Integrationsministeriet indsamler og behandler de oplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne udsende nyheder til dig. Du accepterer samtidig, at behandlingen sker som beskrevet her på siden:

Læs om ministeriets behandling af personoplysninger i forbindelse med abonnementer

Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at afmelde dit abonnement i den nyhedsmail, du modtager fra os.

Tilmeld dig som abonnent

Nyhedsbrev

Styrelsen for International Rekruttering og Integration udgiver et nyhedsbrev om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Læs om Æresrelateret Viden