2019-10

Netværksmøde om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol
Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) inviterer til det næste møde i styrelsens netværk om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.
Færre puljer og projekter i integrationsindsatsen
Regeringen nedlægger en række små puljer. Midlerne vil i stedet blive brugt på at styrke flygtninges integration på arbejdsmarkedet ved at finansiere den aftalte videreførelse af Integrationsgrunduddannelsen (igu).
Mulighed for genoptagelse af sager om bevis for bevarelse af dansk statsborgerskab på baggrund af en dom fra EU-Domstolen
På baggrund af en dom afsagt af EU-Domstolen den 12. marts 2019 i sagen C-221/17, Tjebbes, har Udlændinge- og Integrationsministeriet vurderet, at ministeriet ved behandlingen af ansøgninger om bevis for bevarelse af dansk indfødsret, som er indgivet inden ansøgerens fyldte 22. år, vil skulle inddrage en række yderligere momenter med henblik på at foretage en individuel prøvelse af virkningerne i forhold til EU-retten af en fortabelse af dansk indfødsret og dermed unionsborgerskabet.
Integrationsnyt fra SIRI vol. 2
SIRI lancerede i september et nyhedsbrev med nyt fra integrationsområdet, og nu er 2. udgave udkommet.
Regeringen fremrykker initiativ mod fremmedkrigere i lyset af situationen i grænseområdet mellem Tyrkiet og Syrien
Fremmedkrigere, der er rejst til Syrien for at kæmpe i konfliktområder, har vendt ryggen til Danmark og har kæmpet imod de danske værdier om demokrati og frihed. Regeringen nærer absolut ingen sympati for dem, og de er uønskede i Danmark. Regeringen vil derfor gøre alt, hvad der er muligt, for at forhindre dem i at komme ind i landet igen.
Følelsen af at være dansk er stigende blandt indvandrere og efterkommere – men synet på religion adskiller sig markant fra det syn, personer med dansk oprindelse har
Flere indvandrere og efterkommere føler sig i højere grad som danskere eller danskere med indvandrerbaggrund i 2019 sammenlignet med 2011. Til gengæld er der et markant gab, når det kommer til nydanskeres opfattelse af, om det er i orden at kritisere religion sammenlignet med personer af dansk oprindelse.
Opdateret analyse: Kommunernes evne til at dygtiggøre ikke-vestlige folkeskoleelever
Udlændinge- og Integrationsministeriet har udarbejdet en ny opdateret analyse af, hvor godt folkeskoleelever med ikke-vestlig baggrund klarer sig i de enkelte kommuner.
Asyltallet er fortsat lavt
Antallet af asylansøgere i Danmark er fortsat lavt. Det viser de seneste tal for september måned.
Minister med opfordring til indvandrere og efterkommere: Deltag i foreningslivet
78 pct. med dansk oprindelse er i 2019 medlemmer af en forening, mens kun 54 pct. af indvandrere og efterkommere er medlemmer af en forening. Det viser tal fra den nyeste Medborgerskabsundersøgelse 2019.
Ny undersøgelse om kommunernes arbejde med integration
Kommunerne er gode til at sætte og følge op på målene i kontrakterne for flygtninge og familiesammenførte omfattet af integrationsloven. Samtidig har kommunerne betydelige udfordringer, når det gælder tidsfristerne for den virksomhedsrettede indsats. Det viser en ny undersøgelse fra Ankestyrelsen.
Sidst opdateret 07.07.2021
Abonnér på nyt fra UIM

Ved at tilmelde dig som abonnent på nyt fra UIM giver du samtykke til, at Udlændinge- og Integrationsministeriet indsamler og behandler de oplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne udsende nyheder til dig. Du accepterer samtidig, at behandlingen sker som beskrevet her på siden:

Læs om ministeriets behandling af personoplysninger i forbindelse med abonnementer

Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at afmelde dit abonnement i den nyhedsmail, du modtager fra os.

Tilmeld dig som abonnent

Nyhedsbrev

Styrelsen for International Rekruttering og Integration udgiver et nyhedsbrev om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Læs om Æresrelateret Viden