2019-10

Netværksmøde om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol
Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) inviterer til det næste møde i styrelsens netværk om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.
Ny pulje til styrkelse af frivillig hjemrejse (repatriering)
Puljens formål er at sikre, at udlændinge og danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab er opmærksomme på repatrieringsordningens muligheder med henblik på at sikre, at den enkelte har det bedst mulige grundlag for at træffe en eventuel beslutning om repatriering.
Færre puljer og projekter i integrationsindsatsen
Regeringen nedlægger en række små puljer. Midlerne vil i stedet blive brugt på at styrke flygtninges integration på arbejdsmarkedet ved at finansiere den aftalte videreførelse af Integrationsgrunduddannelsen (igu).
Udbud: Faciliterings- og Implementeringsstøtte til initiativet ’Flere kvinder med indvandrerbaggrund i beskæftigelse’
Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har udbudt en pulje i forbindelse med initiativet ’Flere kvinder med indvandrerbaggrund i beskæftigelse’.
Mulighed for genoptagelse af sager om bevis for bevarelse af dansk statsborgerskab på baggrund af en dom fra EU-Domstolen
På baggrund af en dom afsagt af EU-Domstolen den 12. marts 2019 i sagen C-221/17, Tjebbes, har Udlændinge- og Integrationsministeriet vurderet, at ministeriet ved behandlingen af ansøgninger om bevis for bevarelse af dansk indfødsret, som er indgivet inden ansøgerens fyldte 22. år, vil skulle inddrage en række yderligere momenter med henblik på at foretage en individuel prøvelse af virkningerne i forhold til EU-retten af en fortabelse af dansk indfødsret og dermed unionsborgerskabet.
Annullation af udbud om evaluering af danskuddannelsesreformen fra 2017
Styrelsen for International Rekruttering og Integration har besluttet at annullere udbuddet og udbyde opgaven på anden vis.
Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme udbyder post.doc om ekstrem islamisme i Danmark
Der er behov for mere viden om aktuel ekstrem islamisme i Danmark, og særligt hvordan den ser ud online.
Integrationsnyt fra SIRI vol. 2
SIRI lancerede i september et nyhedsbrev med nyt fra integrationsområdet, og nu er 2. udgave udkommet.
Sidst opdateret 28.10.2019
Abonnér på nyt fra UIM

Ved at tilmelde dig som abonnent på nyt fra UIM giver du samtykke til, at Udlændinge- og Integrationsministeriet indsamler og behandler de oplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne udsende nyheder til dig. Du accepterer samtidig, at behandlingen sker som beskrevet her på siden:

Læs om ministeriets behandling af personoplysninger i forbindelse med abonnementer

Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at afmelde dit abonnement i den nyhedsmail, du modtager fra os.

Tilmeld dig som abonnent

Nyhedsbrev

Styrelsen for International Rekruttering og Integration udgiver et nyhedsbrev om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Læs om Æresrelateret Viden