Initiativer på udlændingeområdet

Aftale om finansloven for 2019.

1

Fra integration til midlertidighed, selvforsørgelse og hjemsendelse

1.1

Opholdstilladelser til flygtninge skal fremover alene udstedes med henblik på midlertidigt ophold i Danmark

1.2

Løbende information om opholdets midlertidige status

1.3

Opholdstilladelser til flygtninge skal fremover altid inddrages, når det er muligt inden for Danmarks internationale forpligtelser

1.4

Vægtning af børns selvstændige tilknytning til Danmark i inddragelsessager reduceres

1.5

Justering af formålsbestemmelsen i integrationsloven

1.6

Mål om selvforsørgelse og en forventning om midlertidigt ophold og hjemrejse

1.7

Ophævelse af retskrav på permanent bolig til flygtninge

1.8

Nedsættelse af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse for forsørgere

1.9

En udvidet og styrket repatrieringsordning

1.10

Videreførsel af repatrieringskoordinatorer i 2022

1.11

Styrket indsats i nærområderne

 

 

2

Familiesammenføringsloft

2.1

Familiesammenføringsloft

 

 

3

Valgret og valgbarhed til udlændinge

3.1

Valgret og valgbarhed til udlændinge

 

 

4

Øget kontrol – bedre styr på, hvem der er i Danmark

4.1

Fokus på udrejse og udsendelse

4.2

Styrkelse af kontrol- og inddragelsesindsatsen på asylområdet

4.3

Styrkelse af håndtering af forlængelsessager

4.4

Klar markering af ulovligt ophold

4.5

Uddannelse af eksperter i fingeraftryk og ansigtssammenligning

4.6

Etablering af visum-rejsehold ved korttidsudsendelse af medarbejdere med visumfaglig baggrund til de danske repræsentationer med henblik på skærpet kontrol

4.7

Styrket indrejsekontrol på de danske repræsentationer med visumansøgninger

4.8

Udstationering af ID-attaché i udlandet

 

 

5

Ny konsekvent kurs over for udlændinge, der er uønskede i Danmark

5.1

Udrejsecenter Lindholm

5.2

Strafskærpelse for overtrædelser af opholds-, melde- og underretningspligt

5.3

Skærpelse af straf for overtrædelse af indrejseforbud

5.4

Etablering af fængselspladser i udlandet

5.5

Fælles udrejsecenter uden for EU

5.6

Udsendelsesrådgiver med særlig fokus på humanitære sager

 

 

6

Udenlandsk finansiering af religiøse trossamfund, foreninger mv.

6.1

Udenlandsk finansiering af religiøse trossamfund, foreninger mv.

Sidst opdateret 30.11.2018
Abonnér på nyt fra UIM

Ved at tilmelde dig som abonnent på nyt fra UIM giver du samtykke til, at Udlændinge- og Integrationsministeriet indsamler og behandler de oplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne udsende nyheder til dig. Du accepterer samtidig, at behandlingen sker som beskrevet her på siden:

Læs om ministeriets behandling af personoplysninger i forbindelse med abonnementer

Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at afmelde dit abonnement i den nyhedsmail, du modtager fra os.

Tilmeld dig som abonnent

Nyhedsbrev

Styrelsen for International Rekruttering og Integration udgiver et nyhedsbrev om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Læs om Æresrelateret Viden