Forside » Nyheder » 2018 » 2018-10 » Danmark tager ikke imod kvoteflygtninge i 2018

Danmark tager ikke imod kvoteflygtninge i 2018

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg har besluttet, at Danmark ikke tager imod kvoteflygtninge i 2018.

Folketinget vedtog sidste år en ny og mere fleksibel kvoteordning, som bl.a. indebærer, at det er op til udlændinge- og integrationsministeren at fastsætte antallet af flygtninge, der hvert år skal genbosættes i Danmark.

Det er besluttet, at Danmark i år ikke skal tage imod kvoteflygtninge.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg siger:

”Selv om vi har fået markant bedre styr på tilstrømningen, er vi stadig i den situation, at vi kæmper med at få integreret de mange flygtninge, der er kommet til Danmark i de seneste år. På trods af, at flere flygtninge er kommet i arbejde, så er der stadig for mange, der ikke forsørger sig selv. Det gælder ikke mindst for kvinderne, hvor alt for få bidrager. Derfor har jeg besluttet, at Danmark ikke skal tage kvoteflygtninge i 2018.”

Der er ved beslutningen bl.a. lagt vægt på antallet af asylansøgere, der er kommet til Danmark de foregående år, antallet af opholdstilladelser meddelt til udlændinge de foregående år og på, hvordan de udlændinge, der allerede befinder sig i Danmark, er blevet integreret.

Fakta

Tal på udlændingeområdet

I alt 3.500 asylansøgere blev registreret i Danmark i 2017, hvilket var det laveste antal på ét år siden 2008. Der er pr. 1. oktober 2018 registreret ca. 2.600 asylansøgere i år, og de foreløbige tal indikerer altså, at antallet forbliver lavt i 2018.

Se de seneste tal på udlændingeområdet (åbner nyt vindue)

Tal på integrationsområdet

43 pct. af 21-64-årige flygtninge og familiesammenførte til flygtninge er i lønmodtagerbeskæftigelse efter 3 år i Danmark i 2. kvartal 2018. Blandt mænd er andelen i lønmodtagerbeskæftigelse 53 pct. i 2. kvartal 2018, mens andelen er 18 pct. blandt kvinder. Regeringens ambition om, at hver anden nyankommen flygtning skal i beskæftigelse efter tre år i Danmark, er således indfriet blandt mændene, men endnu ikke indfriet blandt kvinderne.

Se udviklingen i de nationale målsætninger for integrationsindsatsen og i nøgletallene om nyankomne flygtninge på Det Nationale Integrationsbarometer (åbner nyt vindue)

Yderligere oplysninger

Presserådgiver Søren Staberg Madsen, tlf. 61 98 32 79,

Presserådgiver Mads Müller, tlf. 61 98 32 77, 

Oprettelsesdato 03.10.2018
Abonnér på nyt fra UIM

Ved at tilmelde dig som abonnent på nyt fra UIM giver du samtykke til, at Udlændinge- og Integrationsministeriet indsamler og behandler de oplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne udsende nyheder til dig. Du accepterer samtidig, at behandlingen sker som beskrevet her på siden:

Læs om ministeriets behandling af personoplysninger i forbindelse med abonnementer

Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at afmelde dit abonnement i den nyhedsmail, du modtager fra os.

Tilmeld dig som abonnent

Nyhedsbrev

Styrelsen for International Rekruttering og Integration udgiver et nyhedsbrev om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Læs om Æresrelateret Viden