2018-10

Ny ansøgningsfrist på pulje til forebyggelse af radikalisering gennem online ung-til-ung kommunikation
Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme udmelder puljen ”Forebyggelse af radikalisering gennem ung-til-ung kommunikation online” med ny ansøgningsfrist.
Pulje til etablering af kommunalt forankret koordinerende sikkerhedskonsulent i Region Nordjylland
Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) udmelder pulje til etablering af en kommunalt forankret koordinerende sikkerhedskonsulent i Region Nordjylland.
Udlændinge- og Integrationsministeriet får ny departementschef
Christian Hesthaven er udnævnt som ny departementschef i Udlændinge- og Integrationsministeriet. Han kommer fra en stilling som afdelingschef i Udlændinge- og Integrationsministeriet og har bred erfaring fra centraladministrationen.
Regeringen sætter ind for at få flere ikke-vestlige kvinder i arbejde
Regeringen vil afsætte omkring 140 mio. kr. over fire år til at få flere kvinder med indvandrerbaggrund ud på arbejdsmarkedet. Det sker som led i regeringens udspil til satspuljeforhandlingerne for 2019-2022.
Presseinvitation: Inger Støjberg præsenterer i Wien dansk-østrigsk forslag til bedre europæisk asylsystem
På torsdag den 4. oktober tager udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg til Wien i Østrig for at præsentere et fælles forslag til et bedre europæisk asylsystem sammen med den østrigske indenrigsminister.
Regeringen fremlægger udspil om styrket rekruttering af udenlandsk arbejdskraft
Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen præsenterer i dag et udspil med 21 initiativer, der skal gøre det lettere og mindre bureaukratisk for danske virksomheder at tiltrække og ansætte udenlandsk arbejdskraft.
Opdaterede værktøjer til vurdering af integrationsarbejdets økonomiske effekter
Det er vigtigt for kommunernes økonomi, at integrationsindsatsen får nyankomne flygtninge og familiesammenførte hurtigt i beskæftigelse.
Erfaringer fra udlandet skal forbedre integration og trivsel hos børn og unge indvandrere
Nyt inspirationskatalog med lovende resultater giver kommuner og praktikere et overblik over 15 gode integrationsindsatser for børn og unge.
OBS til pressen: Møde i Udlændinge- og Integrationsministeriet om grænsekontrol torsdag d. 11/10 afholdes ikke alligevel
Det annoncerede møde i Udlændinge- og Integrationsministeriet med Dansk Folkeparti om grænsekontrol torsdag d. 11/10 afholdes ikke alligevel. Der er derfor ikke adgang for pressen i Udlændinge- og Integrationsministeriet torsdag.
Gode erfaringer med aktiv jobindsats for indvandrerkvinder
Det virker at opsøge ikke-vestlige kvinder og hjælpe dem i job. Det viser evaluering af en række satspuljestøttede projekter for ægtefælleforsørgede indvandrerkvinder.
Asyltallet er fortsat lavt
Antallet af asylansøgere i Danmark er fortsat på et lavt niveau. Det viser de seneste tal for september måned.
Udbud: Evaluering af initiativet Integrations- og beskæftigelsesambassadører
Styrelsen for International Rekruttering og Integration søger leverandør til at udvikle og gennemføre evaluering af projekt ”integrations- og beskæftigelsesambassadører” i 36 kommuner.
Presseinvitation: Forhandlingsmøde om udenlandsk arbejdskraft i UIM mandag d. 29/10 kl. 11
Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen afholder forhandlingsmøde om regeringens udspil om styrket rekruttering af udenlandsk arbejdskraft i Udlændinge- og Integrationsministeriet mandag den 29. oktober kl. 11.
Regeringen afbryder forhandlingerne om udenlandsk arbejdskraft
Regeringen har i dag konstateret, at der ikke kan opnås enighed om en aftale om styrket rekruttering af udenlandsk arbejdskraft. Regeringens forslag fremsættes i stedet som lovforslag.
Regeringen og aftalepartierne indgår aftale om satspuljemidler på integrationsområdet
Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har i dag indgået en aftale om udmøntning af satspuljen for 2019 på integrationsområdet.
Ny pulje skal fremme demokratisk deltagelse
Formålet med puljen er at understøtte initiativer, der sætter fokus på demokratisk engagement og forståelse for det danske samfund blandt personer med etnisk minoritetsbaggrund i udsatte og isolerede boligområder.
Pulje til udvikling af forebyggende indsats mod rekruttering til ekstremistiske miljøer i udsatte boligområder
Formålet med initiativet er at forebygge en tilstrømning af kriminelle personer til ekstremistiske miljøer (cross overs), særligt med fokus på personer i randgruppen af bander og kriminelle miljøer. Samtidig har initiativet et familierettet fokus på at forebygge, at yngre søskende til radikaliserede personer tiltrækkes af ekstremistiske holdninger, retorik og adfærd.
Danskundervisningen rykker ud på arbejdspladserne
En række virksomheder får nu støtte til at etablere og organisere virksomhedsorienteret danskundervisning på arbejdspladsen gennem ny ansøgningspulje.
LEDIGE PLADSER: Mentor- og forældrecoachuddannelser skal forebygge ekstremisme
Styrelsen for International Rekruttering og Integration udbyder mentor- og forældrecoachuddannelser målrettet kommuner, som ønsker at få uddannet medarbejdere til at arbejde som mentorer og forældrecoaches som led i at styrke den lokale indsats for at forebygge ekstremisme og radikalisering.
Danmark tager ikke imod kvoteflygtninge i 2018
Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg har besluttet, at Danmark ikke tager imod kvoteflygtninge i 2018.
Inger Støjberg præsenterer vision om et bedre europæisk asylsystem
Inger Støjberg præsenterer i dag en fælles dansk-østrigsk vision for, hvordan et mere fremtidssikret asylsystem skal se ud. Det gør hun sammen med sin østrigske kollega indenrigsminister Herbert Kickl på et pressemøde i Wien.
Regeringen opretholder grænsekontrollen
Den midlertidige grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse opretholdes i yderligere seks måneder. Vurderingen er primært begrundet i den alvorlige terrortrussel mod Danmark.
Regeringen fremsætter lovforslag om grundlovsceremoni
Regeringen fremsætter i dag lovforslag, der blandt andet skal gøre det obligatorisk at deltage i en ceremoni for at opnå dansk statsborgerskab.
Sidst opdateret 04.02.2019
Abonnér på nyt fra UIM

Ved at tilmelde dig som abonnent på nyt fra UIM giver du samtykke til, at Udlændinge- og Integrationsministeriet indsamler og behandler de oplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne udsende nyheder til dig. Du accepterer samtidig, at behandlingen sker som beskrevet her på siden:

Læs om ministeriets behandling af personoplysninger i forbindelse med abonnementer

Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at afmelde dit abonnement i den nyhedsmail, du modtager fra os.

Tilmeld dig som abonnent

Nyhedsbrev

Styrelsen for International Rekruttering og Integration udgiver et nyhedsbrev om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Læs om Æresrelateret Viden