Forside » Nyheder » 2018 » 2018-07 » Udbud: Opkvalificering af kommunale medarbejdere i systematisk kommunal vejledningspligt om repatrieringsordningen

Udbud: Opkvalificering af kommunale medarbejdere i systematisk kommunal vejledningspligt om repatrieringsordningen

Som led i aftalen om finansloven for 2018 blev der afsat midler til at styrke repatrieringsordningen, heriblandt at understøtte etableringen af informations- og rådgivningsindsatser om repatriering målrettet kommunale sagsbehandlere og repatrieringslovens målgruppe.

Som en del af denne aftale udbyder Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) et kursusforløb med henblik på at opkvalificere kommunale medarbejdere, så de får de nødvendige kompetencer til at arbejde målrettet med vejledning om repatrieringslovens muligheder. Initiativet skal bidrage til at implementere nye regler i integrationsloven vedrørende systematisk kommunal vejledningspligt om repatrieringsordningen, som træder i kraft den 1. juli 2018. 

Leverandøren skal udarbejde et oplæg til indhold og struktur for undervisningen samt den generelle organisering af kurset. Det stilles som krav, at kurset indeholder de forskellige elementer i lovgivningen på området, herunder repatrieringsloven og lovændringerne pr. 1. juli 2018 i repatrieringsloven, integrationsloven, lov om sygedagpenge og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 

Der skal leveres et landsdækkende kursustilbud i form af et dagskursus, hvor alle kommuner skal have mulighed for at deltage på dagskurset. Leverandøren skal udbyde kurserne i alle fem regioner, så det er tæt på kommunerne og samtidig lægger op til tværkommunal videns- og erfaringsudveksling.  

Praktiske oplysninger 

Der afsættes i alt 1.3 mio. kr. til opgaven, som skal udføres i 2018 og første halvår af 2019. 

Projektperioden strækker sig fra 1. september 2018 til 30. juni 2019 

Spørgsmål eller anmodning om yderligere oplysninger kan indsendes skriftligt til på e-mail til: [email protected] 

Tilbuddet skal senest være indleveret den 31. august 2018 kl. 12.00 på mail til: [email protected]  

Læs mere her

 

Oprettelsesdato 05.07.2018
Abonnér på nyt fra UIM

Ved at tilmelde dig som abonnent på nyt fra UIM giver du samtykke til, at Udlændinge- og Integrationsministeriet indsamler og behandler de oplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne udsende nyheder til dig. Du accepterer samtidig, at behandlingen sker som beskrevet her på siden:

Læs om ministeriets behandling af personoplysninger i forbindelse med abonnementer

Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at afmelde dit abonnement i den nyhedsmail, du modtager fra os.

Tilmeld dig som abonnent

Nyhedsbrev

Styrelsen for International Rekruttering og Integration udgiver et nyhedsbrev om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Læs om Æresrelateret Viden