Forside » Nyheder » 2018 » 2018-07 » Udbud: Administration af kurser til forebyggelse af rekruttering af børn og unge til bandekriminalitet

Udbud: Administration af kurser til forebyggelse af rekruttering af børn og unge til bandekriminalitet

SIRI udbyder en opgave i kursusadministration, hvor tilbudsgiver i tæt samarbejde med SIRI skal sikre, at den opkvalificering og kompetenceudvikling, som kommunerne skal have, bliver planlagt, tilrettelagt og udført med høj kvalitet.

Som led af satspuljeaftalen for 2018 er der afsat 73,2 mio. kr. i perioden 2018-2021 til at forebygge rekruttering af børn og unge til bandekriminalitet. Formålet med initiativet er støtte udvalgte kommuner i at implementere en tværfaglig og helhedsorienteret indsats over for familier med børn og/eller unge, der er i særlig risiko for at blive rekrutteret til bandekriminalitet.

En del af initiativet går ud på at udvikle kompetencerne hos de fagprofessionelle, som i det daglige skal yde den helhedsorienterede indsats. 

Denne kompetenceudvikling og opkvalificering skal administreres.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) udbyder derfor en opgave, som består i, at kursusadministrator i tæt samarbejde med SIRI skal sikre, at den opkvalificering og kompetenceudvikling, som kommunerne skal have gennem initiativet, bliver planlagt, tilrettelagt og udført med høj kvalitet.

Opgaven som kursusadministrator skal således omfatte følgende:

  • Udarbejdelse af et kursuskatalog
  • Faglig planlægning med kursusleverandører
  • Tilrettelæggelse og facilitering
  • Evaluering
  • Et tæt inddragende samarbejde mellem Bandetaskforcen, SIRI og kursusleverandører og underviser m.fl.

Praktiske oplysninger

Der afsættes i alt 2,1 mio. kr. til opgaven, som løber i perioden august 2018 til december 2019.

SIRI har valgt at invitere tre til at give et tilbud, fordi de alle har erfaring med denne type opgave. Samtidig melder SIRI opgaven offentligt ud, så andre aktører også får mulighed for at byde ind på den.

Spørgsmål eller anmodning om yderligere oplysninger kan sendes skriftligt til .

Tilbuddet skal sendes skriftligt i elektronisk form til følgende mailadresse: .

Tilbuddet skal være indleveret senest mandag den 27. august 2018 kl. 12.00.

Se udbudsmaterialet her (pdf)(nyt vindue)

Spørgsmål og svar

Styrelsen for International Rekruttering og Integration har modtaget spørgsmål vedrørende udbuddet.

Se spørgsmål og svar til udbuddet her (pdf)(nyt vindue)

Oprettelsesdato 13.07.2018
Abonnér på nyt fra UIM

Ved at tilmelde dig som abonnent på nyt fra UIM giver du samtykke til, at Udlændinge- og Integrationsministeriet indsamler og behandler de oplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne udsende nyheder til dig. Du accepterer samtidig, at behandlingen sker som beskrevet her på siden:

Læs om ministeriets behandling af personoplysninger i forbindelse med abonnementer

Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at afmelde dit abonnement i den nyhedsmail, du modtager fra os.

Tilmeld dig som abonnent

Nyhedsbrev

Styrelsen for International Rekruttering og Integration udgiver et nyhedsbrev om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Læs om Æresrelateret Viden