Forside » Nyheder » 2018 » 2018-06 » Udenlandske arbejdstagere og studerende skal betale for at lære dansk

Udenlandske arbejdstagere og studerende skal betale for at lære dansk

Der indføres delvis deltagerbetaling for danskuddannelse.

Fra den 1. juli 2018 skal alle selvforsørgende kursister, fx EU-borgere samt udenlandske arbejdstagere og studerende, betale 2.000 kr. pr. modul på danskuddannelse. En danskuddannelse består af op til seks moduler.

Den nye deltagerbetaling følger af Folketingets vedtagelse den 4. juni 2018 af lovforslaget L 225 om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Flygtninge og familiesammenførte er ikke omfattet af deltagerbetaling og vil således fortsat kunne følge danskuddannelse gratis.

Se lov nr. 744 af 8. juni 2018, der ændrer lovbekendtgørelse nr. 1128 af 13. oktober 2017

Indførelse af deltagerbetaling for danskuddannelse til udenlandske arbejdstagere, studerende m.v.
Regeringen og Dansk Folkeparti indgik den 6. februar 2018 ’Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger’. Blandt en række af initiativer var også indførelse af delvis deltagerbetaling for danskuddannelse til udenlandske arbejdstagere, EU-borgere, studerende m.fl. blev vedtaget af Folketinget den 4. juni 2018 med ikrafttræden den 1. juli 2018.

Lovforslaget medfører bl.a., at alle selvforsørgende kursister, der henvises til et modul på danskuddannelse, fra den 1. juli 2018 skal betale på 2.000 kr. pr. påbegyndt modul. En danskuddannelse består af op til seks moduler. Flygtninge og familiesammenførte er ikke omfattet af deltagerbetaling.

Udlændinge- og integrationsministeren fastsætter nærmere regler om opkrævning og administration af deltagerbetaling for danskuddannelse til voksne udlændinge i bekendtgørelse og vejledning.

Endvidere er adgang til danskuddannelse med vedtagelsen af lovforslaget udvidet til også at omfatte ægtefæller og faste samlevende til udlændinge, der har været ansat ved en herværende international organisation m.v., og som i forbindelse med pensionering meddeles opholdstilladelse i Danmark.

Yderligere oplysninger

Fuldmægtig Katrine Westerdahl Skagen, mail: [email protected]


Oprettelsesdato 15.06.2018
Abonnér på nyt fra UIM

Ved at tilmelde dig som abonnent på nyt fra UIM giver du samtykke til, at Udlændinge- og Integrationsministeriet indsamler og behandler de oplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne udsende nyheder til dig. Du accepterer samtidig, at behandlingen sker som beskrevet her på siden:

Læs om ministeriets behandling af personoplysninger i forbindelse med abonnementer

Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at afmelde dit abonnement i den nyhedsmail, du modtager fra os.

Tilmeld dig som abonnent

Nyhedsbrev

Styrelsen for International Rekruttering og Integration udgiver et nyhedsbrev om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Læs om Æresrelateret Viden